Lokalproblem. Kommunen har sagt upp våra lokaler på Svaneskolan

Sydsvenskan 3 januari 2019: “Tung flytt gick lätt som en menuett”

Uppdatering 18 december: Här byggs det för ett hus vars själ kommer bli musik, skapande, lärande, växande:
Uppdatering 11 december: Äntligen allt klappat och klart. Ett avtal med kommunen samt ett avtal med LKF, vår nya hyresvärd.
Flytt ska ske i vecka 1. Innan dess ska det byggas om. Vi har tre veckor på oss att ordna allt praktiskt. Lättnaden vill inte riktigt ställa in sig. Kommunen tvingar LIMUS att lämna den halvideella sektorn och tänka helt kommersiellt. Allt måste bli pengar om en fyrdubbel hyra ska täckas utan kommunala bidrag.
Men peppande tillrop hörs från alla håll. Och medan några av oss nattjobbar o skickar ut nya fakturor inför vårterminen så skissar andra på färger, inredning och framtida verksamhet.
Uppdatering 18/19 november: LIMUS styrelse beslutar nu enstämmigt att inte lägga ner skolan utan istället höja avgifterna. Samtidigt spånas det på nya verksamhetsområden. De nya avgifterna beslutas och läggs ut på hemsidan. Elevbrev till alla inskrivna elever på linje 2 fördelas, skickas via mail och läggs ut på hemsidan.
Uppdatering 15 november: Medlingsförhandling inför hyresnämnden i Lunds Tingsrätt. Lunds kommun framför via advokat att det är Gernandtska på Helgeandsgatan 7 som kommunen iordningställer som ersättningslokal för LIMUS och att det är den av LKF satta hyran som gäller.  Det fattas ca 230 000 kr för att täcka den nya hyran, trots att serviceförvaltningen vill tillskjuta 100 000 kr under 2 år. Den högre hyran måste täckas av elevavgifter eftersom alla bidragsansökan har avslagits.
Uppdatering 14 november: Minnesanteckningar från möte med kulturchef Annika Eklund 12/11. Samma dag träffar LIMUS även politiker från kommunstyrelsen.
Uppdatering 23 oktober: Artikel i Sydsvenskan: “Lokal finns, men fortsatt oklart kring LIMUS”

LIMUS kommentar till denna utmärkta artikel:

1.) Serviceförvaltningen har inte lagt fram några färdiga avtal att skriva under. Kostnadsläget för anpassningar är inte klart. Via tidningen (!) får vi nu i oktober veta att avsaknaden av hyresavtal skulle vara anledningen till att kommunkontoret avslår bidrag för våra elever!? Kommunjuristen Jesper Jakobsson har vi varit i kontakt med åtskilliga gånger. Till kommunkontoret lämnades våra brev med vädjan om stöd redan i maj. Att ett underskrivet avtal  – som kommunen alltså inte levererar underlag till! – skulle behövas för att komma vidare med bidragssökningen  ser vi som ett konstgjort moment-22-läge för LIMUS.  I bästa fall är det dålig koordination mellan kommunens olika förvaltningar.

2.) Att kommunallagen skulle förbjuda löpande driftstöd till ett företag bör ses mot denna bakgrund: För 2013 sökte företaget Anagram löpande driftstöd (verksamhetsbidrag för löpande verksamhet) med denna ansökan.
1,25 miljoner beviljades 2013, 2014 och 2015. Vi unnar Anagram bidrag liksom vi unnar varje musikelev på kommunala 90% subvention av vad deras musikundervisning kostar i verklighet.  Men vi vill som företag inte bli sämre behandlade än Anagram och våra elever ska inte sämre behandlade än Kulturskolans.

3.) Anders Almgren åberopar “branschen” i Lund. Konkret finns TVÅ musikskolor som drivs som företag i Lund. Sammanlagt har dessa ca 400 elever i gruppen 7 – 20 år, boende i Lunds kommun. Skulle varje barn i hela “branschen” få 1000 kr/år, det var vad vi bad om, så skulle det inte ens kosta kommunen en halv miljon kr. Eftersom 5,5 miljoner kr är öronmärkta redan 2018 för Musikchecken borde likställigheten i branschen inte vara ett problem för kommunen.

Vi hoppas nu på den nya kommunstyrelsen som arbetar från och med november. Vi har än en gång bjudit in och försöker prata med alla partier. Får vi inte ett bättre beslut så måste vi tyvärr höja våra avgifter för att klara hyran på Gernandtska.

Uppdatering 14 oktober: Att ge LIMUS elever bidrag tills Musikchecken tar vid, en fråga som lyftes av moderaterna i deras skrivelse i juni togs upp i Lunds kommunstyrelse 3 oktober. M, KD, C och SD röstade för förslaget. S, V och MP var emot. L och FNL lade ner sina röster. Det blir ingen interimslösning för att täcka högre hyreskostnader. Läs protokollet här.

Här är den hänvisade tjänsteskrivelsen från kommunkontoret, daterad augusti. Kommunkontoret hade inte uppdaterat skrivelsen med konkreta siffror och fakta inför politikernas omröstning som alltså gjordes TVÅ månader senare.

Uppdatering 26 sept: Styrelsemöte. 3/4 av styrelsen röstar ned skolledaren Gabriele Katthän som voterar för nedläggning. Kommunen kommer tvinga LIMUS till så höga avgifter att en del familjer inte har råd längre, menar hon. Skolan startades en gång för att ger mer musik till fler. Oansvarigt att låta lärarna med sina tjänster och elevfamiljer hänga i luften ännu längre. Avgifterna kommer se ut som värsta vinstjakten medan de i själva verket går till LKFs hyra. Ovanpå detta sparar kommunen årligen miljoner på grund av LIMUS verksamhet samtidigt som skolan hittills endast har elevavgifter att röra sig med.  Övriga styrelsen menar att den nya politiken kan åstadkomma förbättringar och att LIMUS fyller en viktig funktion värt att kämpa vidare för.

Uppdatering 15 september: Ny artikel i Sydsvenskan: Vårt tillstånd att måla musikgraffiti på Kulturnatten dras in på grund att en privatperson (vi vet vem) har klagat. LIMUS får ändå måla musikgraffiti, men på träskivor som kommunen monterar upp.  Det som redan har målats på betongen av graffitikonstnären Christophe får stanna kvar. Kommunstyrelsen planerar att ta upp frågan om lokalbidrag i oktober.

Uppdatering 9 september: Emma Köster svarar Peter Bergwall i Sydsvenskan: “Ska barnen som inte kommer in få betala hela musikundervisningen själva?”

Se även nya debattartiklar om Kulturchecken här

Uppdatering 29 aug: Emma Köster i Sydsvenskan: “Utan stöd från kommunen riskerar vi att få en ny ekonomisk elitskola”

Uppdatering 28e aug: Sedan i fredags vet vi att båda våra skrivelser och hela underskriftssamlingen redan i maj har vidarebefordrats till Kultur- och Fritidsförvaltningen. Ingen där har brytt sig om att ge oss ett svar. På hela tre månader! Kulturchefen menar vår driftform vore anledning att våra elever, deras familjer och vårt arbete inte ingår i hennes förvaltning. Gabriele har nu skickat ännu ett brev till kommunstyrelsen och bl a påpekat att Kultur- och Fritidsförvaltningen har gett företaget Anagram 1,25 milj/år i verksamhetsstöd för löpande verksamhet under 5 år.
Läs brevet till kommunstyrelsen här.

Uppdatering aug 2018: Ge en like och stötta vårt lokalinlägg på Facebook

Uppdatering juli 2018:
Kommunen har visat oss en lokal på Gernandtska lyckan i Lund, med bra läge och delvis superfina ytor. Men flera rum är för små för våra stora instrument, några väggar behöver flyttas. 350’000 kr saknas för hyran. Vi har bett kommunen om att inte drabbas av högre kostnader än vi har på Svane och har lämnat in två skrivelser och underskriftsinsamling med fler än 200 underskrifter sedan slutet på maj.

***

Vi hyr sedan januari 2007 fyra rum, ca 170 m2, i Svaneskolans sutterängplan av Lunds Kommun.
Nu har de blivit uppsagda per 31 dec 2018.
Det är oerhört trist eftersom rummen är optimala för alla våra olika behov: undervisning, workshops, Music Kindergarten mm.

Kommunen har startat ett nytt gymnasium, Hedda Andersson Gymnasiet. Vi har träffat rektorerna och fått höra att de inte vill vara i paviljongerna (där ISLK tidigare fanns), utan de föredrar våra rum.
På sikt skall hela Svaneskolan rivas och HAG skall få ett stort nybygge.

När vi flyttade in specialanpassades rummen för oss eftersom kommunen ville att vi flyttade från andra lokaler som låg i Kulturskolans källare.
Vi har utrustat varje rum med omsorg och investerat i många instrument, bland annat i tre stora flyglar.
Vi är inte lätta att flytta. Vi är också beroende av centralt och för barn tryggt läge, goda busskommunikationer och cykelvägar.

Vi letar febrilt och har hittat en del bra lokaler. Problemet är Lunds höga hyrespriser.
Hela vår verksamhet är byggd på låg hyressättning eftersom vi enbart har elevernas avgifter att röra oss med. Minus 25% moms…
Vi arbetar ytterst effektivt och ansvarsfullt med föräldrarnas pengar.

Redan nu betalar våra föräldrar tre gånger mer än föräldrar med barn som subventioneras på Kulturskolan.
Ska vi på grund av att kommunen sagt upp oss, behöva höja priserna ännu mera?
208 föräldrar har sagt sitt på en underskriftslista som vi har lämnat in till kommunstyrelsen den 24 maj.

Vi försöker hitta lösningar.
Läs gärna mer på de två brev som vi också lämnade in till kommunstyrelsen.

Vill du engagera dig i föräldragruppen? Maila Emma Köster på Emma.koster@lomma.se
Har du ett tips om lokal? Maila Fredrik på fredrik.limus@lundsmusiksalong.se
Har du tips om ett företag som har plats och vill ha en Musikskola? Maila info@lundsmusiksalong.se
Gillar föräldrarnas initiativ på Facebook: https://www.facebook.com/SaveLimus/

Brev till servicenämnden från Moderaterna 11/3

Brev till kommunfullmäktige från föräldrarna 24/5

Brev till kommunfullmäktige från Gabriele 24/5

Brev till kommunstyrelsen från Moderaterna 29/5

Sydsvenskan 14/3: “LIMUS Musikskola måste lämna sina lokaler – kan läggas ned”

Skånska dagbladet 25/5: “Musikskola är utan lokal”

Sydsvenskan 31/5: “LIMUS står utan lokaler” (klicka för att förstora)

Lokaltidningen 31/5: “M vill se en snabbutredning av LIMUS”

Brev till kommunkontorets jurist från elevförälder 7/8