ABRSM – Vad är det?

För detaljerad information kring anmälningsrutiner, tider och avgifter, se ABRSM – Inför din anmälan.

Lärare med kompetens att undervisa enligt ABRSM

Sedan 2001 står Gabriele Katthän och sedan 2014 även Fredrik Schützer som värdar för internationellt giltiga musikcertifieringar, “gradesexamen” enligt Associated Boards of the Royal Schools of Music i England. Många examinatorer från England (nya personer för varje år) samt kollegor med elever från hela södra Sverige har mötts under en spännande dag, ofta i kombination med en teachers lunch eller teachers meeting.

Certifieringar finns för samtliga instrument, sång och musikteori/musiklära.

Varje år i maj ( från och med 2022 vartannat år!)  kan våra elever frivilligt träffa en examinator som avger ett omfattande skriftligt omdöme och betygsätter olika moment. Betygskriterierna är helt transparenta och bra hjälp när man förbereder sig. De finns här. Diplom utdelas efter avlagd examen. Vi är stolta över att våra elever ofta kan glädja sig åt mycket höga poäng.

Syftet är stimulans, synliggörande av utveckling och bekräftelse från en erkänd internationell musikpersonlighet.

För oss som skola är det samtidigt en kontinuerlig kvalitetssäkring.

Den praktiska examen består av FYRA olika moment: a) Tre spelstycken av olika karaktär som man väljer utifrån en katalog. b) olika skalor, tekniska övningar c) ett prima vista-prov och d) ett gehörsprov som består av flera delmoment. Nivågraderingen är “prep”, “initial” samt grade 1- 8. Vi har utmärkta erfarenheter av samtliga nivåer. Flera av våra elever har examinerats på nivå åtta och även på de 2 diplomgraderna ovanför.

Nyfikna LIMUS-lärare kan själva få göra en examen. Detta räknas som fortbildning och betalas av skolan. “Learning by doing”! Under åren har många nya lärare fått ett certifikat. En musikskola med 11 lärare (2022)  med egna ABRSM-examen, varav två DipABRSM samt LRSM, därtill 6 lärare med god erfarenhet av att undervisa enligt ABRSM saknar sin like i Sverige.

Nivåcertifieringar är inte åldersrelaterade. Man kan alltså även som vuxen starta med ett prep test.

För mer information på svenska se sidan: ABRSM – inför din anmälan och den engelska hemsidan www.abrsm.org.

Kostnader/Villkor: Vi tar inte extra betalt för att förbereda våra elever inför proven. Men eleven behöver gå kurs 2b (45 minuter) hos oss. Har man musikcheck så behövs även kurs 2e (tilläggskursen). För nivå fem och uppåt behövs kurs 2c ( 60-minuterslektioner). Vi rekommenderar starkt att man från och med nivå två parallellt startar i våra kurser i musikteori och tentar av även dem kontinuerligt.  Kommer man till oss som ny elev behöver man gå minst 2 terminer för att kunna anmälas tidigast för en praktisk examen på termin 3. Det är alltid läraren som i samråd med eleven bestämmer adekvat nivå på provet.

Sedan 2019 ordnar MoV (föreningen Mozarts Vänner) ett dagläger för examenskandidater under påsklovet. Medlemmar i MoV har rabatt! Vi ser också till att våra examenskandidater får spela upp sin repertoar inför provet antingen internt eller på en av våra elevkonserter.

Spelar man inte utantill så behöver man ha egna noter. Kopior är förbjudna. Böckerna för repertoaren, skalor och sight-reading samt en mängd kompletterande övningsmaterial, bl a övningsappar, går att köpa i ABRSMs webbshop här.

Samarbete med utomstående lärare: Vi avråder starkt från att elever under 13 år regelbundet går för 2 olika lärare i samma instrument. Ska ett prov förberedas så krävs dessutom ett nära samarbete. Vi samarbetar generellt enbart med andra privata lärare som är momsregistrerade eller undervisar i ämnet hos en auktoriserad musikchecksaktör. Ett ev. samarbete börjar alltid med ett möte mellan de 2 lärarna och en kartläggning av vad som behöver kompletteras. Är detta inte möjligt avböjer vi hellre att förbereda eleven till en ABRSM-examen. Intresserade lärare är alltid varmt välkomna att göra en fortbildning. Anmälan här.

På LIMUS kan man även skriva examen i musikteori som avslutning på våra kurser i musiklära.  Kostnaden för att delta i skrivningen är enbart avgiften som ska gå till ABRSM.

ABRSM examen i pandemitider: 2020 ställde England in alla examen i Sverige och till våra redan mer än 60 anmälda kandidater återbetalades avgifterna.  2021 erbjöd England bara online- examinationer, något vi ansåg inte kunde ge våra elever samma mervärde som det personliga mötet med en examinator. Vår lösning för 2021 kallade vi “The unreal live ABRSM exams – urlABRSM”. Tillsammans med MoV (Föreningen Mozarts Vänner) erbjöd vi examinationer i egen regi. Efter 20 års erfarenhet med ABRSM och en ovanligt hög kompetens av ABRSM-utbildade lärare i teamet (varav 2 diplomas och 2 LRSM) kände vi oss trygga med detta. Vi kunde ge våra elever ett attraktivt mål att sikta på och även en live-performance inför en professionell jury. Alla kandidater fick konstruktiv feedback med konkreta tips för att arbeta vidare. De fick även en skriftlig utvärdering inklusive poängsättning. Kraven, proceduren och utvärderingen var exakt samma som vanligt.  Juryn bestod av Eva Lundgren från Musikhögskolan i Malmö samt Gabriele Katthän. 

Kontakt: abrsm@lundsmusiksalong.se

LIMUS ABRSM 15 AnnaLIMUS ABRSM 15 Birgitta o elever

© Gabriele Katthän