ABRSM – Vad är det?

För detaljerad information om provtillfällen och avgifter, se ABRSM – Inför din anmälan.

Lärare med kompetens att undervisa enligt ABRSM

Sedan 2001 står Gabriele Katthän och sedan 2014 även Fredrik Schützer som värdar för internationellt giltiga musikcertifieringar, “gradesexamen” enligt Associated Boards of the Royal Schools of Music i England. Många examinatorer från England (nya personer för varje år) samt kollegor med elever från hela södra Sverige har mötts under en spännande dag, ofta i kombination med en teachers lunch eller teachers meeting.

Certifieringar finns för samtliga instrument, sång och musikteori/musiklära.

Varje år i maj kan våra elever frivilligt träffa en examinator som avger ett skriftligt omdöme och betygsätter olika moment. Diplom utdelas efter avlagd examen. Vi är lite stolta över att våra elever ofta kan glädja sig åt mycket höga poäng.

Syftet är stimulans, synliggörande av utveckling och bekräftelse från en erkänd internationell musikpersonlighet. För oss som skola är det samtidigt en kvalitetssäkring.

Eleverna förbereder ett givet material bestående av tre spelstycken av olika karaktär, olika skalor, tekniska övningar, prima vista-prov och ett gehörsprov. Nivågraderingen är “prep” samt grade 1- 8. Vi har utmärkta erfarenheter av samtliga nivåer, flera av våra elever har examinerats på nivå åtta och även på de 2 diplomgraderna ovanför.

Nyfikna LIMUS-lärare kan själv få göra en examen. Detta räknas som fortbildning och betalas av skolan. “Learning by doing”! Under åren har många nya lärare fått ett certifikat. En musikskola med 9 lärare (2019) med egna ABRSM-examen, varav två DipABRSM samt LRSM, därtill 5 lärare med god erfarenhet av att undervisa enligt ABRSM saknar sin like i det här landet.

Nivåcertifieringar är inte åldersrelaterade. Man kan alltså även som vuxen starta med ett prep test. Välj den nivån du vill i samråd med din lärare.

För mer information på svenska se sidan: ABRSM – inför din anmälan och den engelska hemsidan www.abrsm.org.

Kostnader: Vi tar inte betalt för att förbereda våra elever inför proven. 45- minuterskurser rekommenderas, alternativt kombination med en gruppkurs i musiklära/gehör. Fr. o. m. nivå fem behövs 60- minuterskurser.

Oftast bjuder vi på gratis extraträning direkt inför examen. Sedan 2019 ordnar MoV (föreningen Mozarts Vänner) ett dagläger för examenskandidater under påsklovet. Gratis för medlemmar!

Spelar man inte utantill så behöver man ha egna noter. Kopior är förbjudna. Det finns en mängd kompletterande övningsmaterial, bl a övningsappar, som går att köpa via den engelska sidan

OBS! Nya anmälningsrutiner gäller från och med  jan 2021! Eleven står som tidigare själv för avgiften till ABRSM. Vi bjuder på administrationen av anmälningsproceduren och genomförande av examinationerna, inklusive schemaläggning och steward under examensdagarna.  Vi har dock inte fått konkreta besked från England om hur vi som skola ska samla in alla anmälningar. På grund av Covid öppnar anmälan först 1 mars 2021 och det är osäkert om fysiska examen ens kan genomföras. Vi återkommer! (2021-01-03)

Utomstående elever är välkomna att höra av sig ifall de behöver komplettering för provmoment (skalor/arpeggier, gehör, sightreading) utöver sina repertoarstycken.

Vi tillhandahåller även skrivningar i musikteori som avslutning på våra kurser i musiklära eller för utomstående elever. Kostnaden för att delta i skrivningen är enbart avgiften som ska gå till ABRSM.

Kontakt: abrsm@lundsmusiksalong.se

LIMUS ABRSM 15 AnnaLIMUS ABRSM 15 Birgitta o elever

© Gabriele Katthän