ABRSM – Vad är det?

För detaljerad information om provtillfällen och avgifter, se ABRSM – Inför din anmälan.

Lärare med kompetens att undervisa enligt ABRSM

Sedan 2001 står Gabriele Katthän och sedan 2014 även Fredrik Schützer som värdar för internationellt giltiga musikcertifieringar, “gradesexamen” enligt Associated Boards of the Royal Schools of Music i England. Många examinatorer från England ( varje år en annan) samt kollegor med elever från hela södra Sverige har mötts under en spännande dag, ofta i kombination med en teachers lunch eller teachers meeting.

Certifieringar finns för samtliga instrument, sång och musiklära.

Varje år i maj kan våra elever frivilligt träffa en examinator som avger ett skriftligt omdöme och betygsätter olika moment. Diplom utdelas efter avlagd examen. Vi är lite stolta över att våra elever ofta kan glädja sig åt mycket höga poäng.

Syftet är stimulans, synliggörande av utveckling och bekräftelse av en erkänd internationell musikpersonlighet. För oss som skola är det samtidigt en kvalitetssäkring.

Eleverna förbereder ett givet material bestående av tre spelstycken av olika karaktär, olika skalor, tekniska övningar, prima-vista-prov och ett gehörsprov. Nivågradering är “prep” samt 1- 8. Vi har utmärkta erfarenheter av samtliga nivåer, flera av våra elever har examinerats på nivå åtta och även på de 2 diplomgraden ovanför.

Nyfikna LIMUS lärare kan själv få göra ett examen. Det räknas som fortbildning och betalas av skolan.  “Learning by doing”. Under åren har många nya lärare fått ett certifikat. En musikskola med 9 lärare (2019) med egna ABRSM examen, varav två DiplABRSM samt LRSM, därtill 5 lärare med god erfarenhet av att undervisa enligt ABRSM saknar sin like i det här landet.

Nivåcertifieringar är inte åldersrelaterade. Man kan alltså även som vuxen starta med ett preptest. Välj den nivån du vill i samråd med din lärare.

För mer information på svenska se sidan: Internationella Musikcertifikat – vad är det? och den engelska hemsidan www.abrsm.org.

Kostnader: Vi tar inte betalt för att förbereda våra elever inför proven. 45- minuterskurser rekommenderas, alternativt kombination med en gruppkurs i musiklära/gehör. Fr. o. m. nivå fem behövs 60- minuterskurser.

Oftast bjuder vi på gratis extraträning direkt inför examen. Sedan 2019 ordnar MoV (Föreningen Mozarts Vänner) en dagläger för examenskandidater under påsklovet.Gratis för medlemmar!

Spelar man inte utantill så behöver man ha egna noter. Kopior är förbjudna.  Det finns en mängd kompletterande övningsmaterial bl a övningsappar, som går att köpa via den engelska sidan.

Kostnader för examen som betalas via Göteborg/Valentina Cammans till England är från ca 500 kr (2018) uppåt.  Dessa betalas av eleven själv.

Administrationen av anmälningsproceduren bjuder vi på.

Utomstående elever är välkomna att höra av sig ifall de behöver komplettering för provmoment utöver sina repertoarstycken.

Vi tillhandahåller även skrivningar i musikteori som avslutning på våra kurser i musiklära eller för utomstående elever. Kostnaden för eleverna är enbart avgiften via Göteborg/Valentina Cammans till England.

Kontakt: gabriele.katthaen@lundsmusiksalong.se

LIMUS ABRSM 15 AnnaLIMUS ABRSM 15 Birgitta o elever

© Gabriele Katthän