historik

LIMUS logga 1Det är lika viktigt att se bakåt som att se framåt.

1997 grundade Gabriele Katthän först Piano- och snart Piano- och Stråksalongen vid Folkuniversitetet i Lund. Med sig hade hon 30 privatelever, en kö på 20, två egna pianon samt ett stort kontaktnät i den professionella musikvärlden, bl.a. Musikhögskolan i Malmö.
Sedan 1999 hyrde hon på egen risk undervisningslokaler av kommunen, först på Kulturskolan, senare på Svaneskolan, sedan 2000 även på den nystartade BMSL på Margaretavägen.

En ideell stödförening med samma namn grundades 2001 för att ta emot sponsorpengar som
börjat flöda in på grund av elevernas musikaliska framgångar. Pengarna skulle demokratiskt
fördelas för att förädla den utåtriktade ideella delen.

I december 2009 fanns 160 elever och 10 lärare i kursverksamheten under emellertid Sensus regi. Gabriele var anställd av Sensus som skolledare för undervisningsdelen.
På ytan fungerade allt fint men bakom kulisserna lurade stora svårigheter:
Studieförbund ska inte syssla med enskild undervisning. Gränsen mellan att kunna redovisa
blandad undervisning (som PSS erbjöd) som gruppundervisning hade skärpts. Fackligt
skydd enligt gruppavtal fanns enbart för grupplektioner. Bidragsberättigat var enbart
grupplektioner. Detta resulterade i att en del lärare fortsatte att redovisa samtliga sina
lektioner (även individuella) som grupplektioner med Sensus tysta godkännande. Vem ägde
undervisningsverksamheten? Delar av styrelsen ansåg att det var föreningen, men i så fall
hade föreningen blivit momsskyldig. Eleverna fakturerades av Sensus och visste knappt att de var medlemmar i en förening och att de hade demokratiska rättigheter.

Gabrieles varningar och krav på tydligare ansvarsfördelning togs inte på allvar.
Efter 12 år av balansgång mellan olika vinstdrivande studieförbund och en förening vars
styrelse utgjordes av lärare med splittrat identitet (privatlärare eller cirkelledare?) därtill en ivrig elevförälder som blandade ihop verksamheterna kollapsade konstruktionen.
De som arbetade som cirkelledare för Sensus behöll föreningen. De behöll också det etablerade namnet PSS och elevföräldern fick bli administratör. Efter ett halvår
avslutades ”skilsmässan” mellan Gabriele och PSS kring tidigare anskaffade instrument och inventarier. 2011 splittrades PSS återigen när båda violinlärarna lämnade föreningen. Jazzpianoläraren hade redan lämnat tidigare. 2015 fanns av den gamla skolan PSS bara 1 lärare kvar.

logga flagg A4bLIMUS. Lunds Internationella Piano- och Musiksalong, startades av Gabriele Katthän i januari 2010 och är den konsekventa vidareutvecklingen av förra verksamheten. Planen hade funnits länge: fler instrument, internationell prägel och linjer som dels bygger på varandra och dels kompletterar varandra. Här ges äkta privatlektioner av professionella privatlärare. Gabriele äger LIMUS. En revisor arbetar med skatter, sociala avgifter och den lagstadgade momsen på privatundervisning, 25%. Det ekonomiska målet är att fler professionella musikpedagoger och musiker skall kunna livnära sig på att arbeta ”vitt” med privat musikundervisning.

Den utåtriktade delen och projekt bärs fortfarande mest av ideella insatser. Det är en myt att det enbart i föreningar skulle finnas ideellt engagemang!!!!

För eleverna innebär det personliga upplägget i LIMUS en stor flexibilitet och utrymme för nytänkande. Den samlade kompetensen av olika lärare – många högt internationellt kvalificerade- ger trygghet och mervärde. En modern musikskola för moderna behov.

I januari 2013 startades Lilla LIMUS, ett samarbete med LIS, Lunds international school.

I augusti 2013 hyrdes och renoverades gårdshuset på Bredgatan 25. Tre nya mysiga rum och ett litet kök gav plats för det vi kallar LIMUS II.

Här fanns också mer plats för den ständigt växande avdelningen Music Kindergarten.

Under hösten 2013 blev LIMUS auktoriserad som musikskoleaktör för barn 7-20 år boende i Staffanstorps kommun. Nu betalar elever från Staffanstorp samma taxa som på kommunala musikskolan. Många elever därifrån tar sig till Lund. Sedan hösten 2014 finns LIMUS på Baldersskolan i Staffanstorp. Från och med höst 2016 även på nya Uppåkraskolan i Hjärup.

Sedan 2014 delas skolledningen mellan Gabriele Katthän och Fredrik Schützer. Den växande skolans administration har delats upp mellan Fredrik Schützer, Anna Socha och Gabriele Katthän. Andra lärare täcker upp vid behov. Att spänstigt kunna växla mellan rollerna ger mervärde för en del lärare.

För närvarande (juli 2016) undervisas på LIMUS ca 300 elever av 20 fast anställda lärare. Skolan är fullt utbyggd med linjer för olika åldrar, en linje för musiklära samt en linje för högpresterande ungdomar, Young Academy.

© Gabriele Katthän