historik

LIMUS logga 1Det är lika viktigt att se bakåt som att se framåt.

1997 grundade Gabriele Katthän först Piano- och snart Piano- och Stråksalongen vid Folkuniversitetet i Lund. Med sig hade hon 30 privatelever, en kö på 20, två egna pianon samt ett stort kontaktnät i den professionella musikvärlden, bl.a. Musikhögskolan i Malmö.
Sedan 1999 hyrde hon på egen risk undervisningslokaler av kommunen, först på Kulturskolan, senare på Svaneskolan, sedan 2000 även på den nystartade BMSL på Margaretavägen.

En ideell stödförening med samma namn grundades 2001 för att ta emot sponsorpengar som
börjat flöda in på grund av elevernas musikaliska framgångar. Pengarna skulle demokratiskt
fördelas för att förädla den utåtriktade ideella delen.

I december 2009 fanns 160 elever och 10 lärare i kursverksamheten under emellertid Sensus regi. Gabriele var anställd av Sensus som skolledare för undervisningsdelen.
På ytan fungerade allt fint men bakom kulisserna lurade stora svårigheter:
Studieförbund ska inte syssla med enskild undervisning. Gränsen mellan att kunna redovisa
blandad undervisning (som PSS erbjöd) som gruppundervisning hade skärpts. Fackligt
skydd enligt gruppavtal fanns enbart för grupplektioner. Bidragsberättigat var enbart
grupplektioner. Detta resulterade i att en del lärare fortsatte att redovisa samtliga sina
lektioner (även individuella) som grupplektioner med Sensus tysta godkännande. Vem ägde
undervisningsverksamheten? Delar av styrelsen ansåg att det var föreningen, men i så fall
hade föreningen blivit momsskyldig. Eleverna fakturerades av Sensus och visste knappt att de var medlemmar i en förening och att de hade demokratiska rättigheter.

Gabrieles varningar och krav på tydligare ansvarsfördelning togs inte på allvar.
Efter 12 år av balansgång mellan olika vinstdrivande studieförbund och en förening vars
styrelse utgjordes av lärare med splittrad identitet (privatlärare eller cirkelledare?) därtill en ivrig elevförälder som blandade ihop verksamheterna kollapsade konstruktionen.
De som arbetade som cirkelledare för Sensus behöll föreningen. De behöll också det etablerade namnet PSS och elevföräldern fick bli administratör. Efter ett halvår
avslutades ”skilsmässan” mellan Gabriele och PSS kring tidigare anskaffade instrument och inventarier. 2011 splittrades PSS återigen när båda violinlärarna lämnade föreningen. Jazzpianoläraren hade redan lämnat tidigare. 2015 fanns av den gamla skolan PSS bara 1 lärare kvar.

logga flagg A4bLIMUS. Lunds Internationella Piano- och Musiksalong, startades av Gabriele Katthän i januari 2010 och är den konsekventa vidareutvecklingen av förra verksamheten. Planen hade funnits länge: fler instrument, internationell prägel och linjer som dels bygger på varandra och dels kompletterar varandra. Här ges äkta privatlektioner av professionella privatlärare. En revisor arbetar med skatter, sociala avgifter och den lagstadgade momsen på privatundervisning, 25%. Det ekonomiska målet är att fler professionella musikpedagoger och musiker skall kunna livnära sig på att arbeta ”vitt” med privat musikundervisning.

Den utåtriktade delen och projekt bärs fortfarande mest av ideella insatser. Det är en myt att det enbart i föreningar skulle finnas ideellt engagemang!!!!

För eleverna innebär det personliga upplägget i LIMUS en stor flexibilitet och utrymme för nytänkande. Den samlade kompetensen av olika lärare – många högt internationellt kvalificerade- ger trygghet och mervärde. En modern musikskola för moderna behov.

I januari 2013 startades Lilla LIMUS, ett samarbete med LIS, Lunds international school. LIS växte snabbt men fick inte större lokaler av kommunen. Efter några år blev det omöjligt för LIMUS att få plats på LIS. Sedan dess kommer LIS elever till LIMUS andra lokaler. Så gör även elever från Lunds andra internationella skolor, BMSL, ISLK och IES.

I augusti 2013 hyrdes och renoverades gårdshuset på Bredgatan 25. Tre nya mysiga små rum och ett litet kök blev det vi kallar LIMUS II. Den lummiga trädgården är vår bonus under sommartid.

Här fanns också ett extra rum för den ständigt växande avdelningen Music Kindergarten. 2016 fick LIMUS genom en donation en vacker vit Yahamaflygel som placerades på LIMUS II.  2017 flyttade vår första harpa in i “mellanrummet”.

Under hösten 2013 blev LIMUS auktoriserad som musikskoleaktör för barn 7-20 år boende i Staffanstorps kommun. Sedan dess betalar elever från Staffanstorp samma taxa på LIMUS som på kommunala musikskolan. Många elever därifrån tar sig till Lund. 2014 – 2018 fanns LIMUS på Baldersskolan i Staffanstorp, sedan hösten 2016 även på nya Uppåkraskolan i Hjärup och sedan 2018 på det nya Medborgarhuset mitt i Staffanstorp.

Sedan 2014 delas skolledningen mellan Gabriele Katthän och Fredrik Schützer. Den växande skolans administration delas upp mellan Fredrik Schützer, Anna Socha och Gabriele Katthän. Andra lärare täcker upp vid behov. Att spänstigt kunna växla mellan rollerna ger mervärde för en del lärare.

På grund av Gabrieles återkommande cancersjukdom sedan 2014 ändrades driftsformen 2018 till AB. Namnet blev LIMUS Musikskola AB, Lunds International Music School. Ägare är numera Gabriele Katthän, Fredrik Schützer, Mohan Zheng och Jin Kuh. Alla fyra arbetar som lärare i verksamheten.

Hela 2018 överskuggades av stora lokalproblem. Hedda Andersson-gymnasiet startades upp i samma korridor och egentligen skulle hela Svaneskolan rivas. LIMUS Musikskola blev uppsagd från sina prisvärda och ändamålsenliga lokaler och visste inte vart den skulle ta vägen. Slutligen blev lösningen gamla seniorträffpunkten vid Helgeandsgatan 7. Ett fint hus med bra läge, men med  fyrdubbel högre hyra.

Det var ett tufft beslut för styrelsen hösten 2018 att inte lägga ner skolan utan att ta sig an den ekonomiska utmaningen, göra om skolan till en mer kommersiell verksamhet och börja ta betalt för allt som hittills kunde ges som “bonus”. I januari 2019 hjälpte alla lärare och många föräldrar till, flyttade sin musikskola till det nya musikhuset på Helgeandsgatan och inredde vackra rum. 

Parallellt bråkade Lunds politiker om införande av musikchecken. Beslutad var den redan under våren 2017 men först vår 2019 verkställdes beslutet. LIMUS auktoriserades som aktör och i augusti 2019 fick första omgången elever (födda 2011 och 2012) komma till LIMUS utan att betala mer än på kommunala kulturskolan.

I samband med införandet av musikchecken hörde byn Torna Hällestad av sig och önskade att LIMUS skulle starta undervisning på plats. Samlingslokalen Tolvan erbjöds och hyrdes. Till hösten 2019 startade undervisningen i Torna Hällestad på två dagar som sedan hösten 2020 utökades till tre dagar i nya lokalen, Torna Hällestads mysiga Byskola. Att musikchecken kan ge landsbygden ett mervärde var något vi länge hade påpekat för politikerna. Skönt att kunna bevisa det också!

Under våren 2019 skaffade LIMUS också ett eget administrationsverktyg, Speedadmin, och flyttade bokföringen till ett smidigare datasystem. Fortfarande sköts nästan all administration av personer som är verksamma som lärare,  en garanti för att kunskap ifrån verksamheten styr dennas förvaltning. En revisionsbyrå vakar noga över att alla skatter och den gigantiskt höga momsen betalas i tid.

För närvarande (jan 2021) undervisas på LIMUS ca 520 elever av 24 fast timanställda lärare.  Ca 120 elever gick på förra årets sommarkurser. Mer än 60 elever var anmälda till  internationella ABRSM examen som sedan tyvärr blev inställda pga av Covid-19. Det ges ca 8 800 undervisningstimmar (45 min) och ca 20 elevkonserter varje år. Skolan är fullt utbyggd med linjer för olika åldrar, en linje för musiklära samt en linje för högpresterande ungdomar, Young Academy.

Covid-19 pandemin under 2020 har varit en stor utmaning, särskilt eftersom Gabriele visserligen hade klarat ännu ett cancerutbrott men inte kunde jobba fullt under halva året. Kanske måste man se det som en bonus att LIMUS-teamet genom sjukdom har övat sig i att hantera kriser. I maj 2020 firades skolans 10-års jubileum och Gabrieles 60årsdag. I september firades Beethoven med enbart sin egen musik under 10 små konserter och över 100 medverkande. I oktober donerades en stor konsertharpa – musik gör skillnad!

Utmaningen framåt blir att få ner 25% moms till den nivån som gäller privata dansskolor, 6% och kunna lägga dessa pengar på lärarlöner. Kulturskolor, studieförbund och s.k. “ideella föreningar” som tex Mejeriet i Lund får sälja samma tjänster som LIMUS – momsfria. Inget under att det än så länge varken finns en spänstig arbetsmarknad eller ett brett tillgängligt utbud för unga.

© Gabriele Katthän