ABRSM – Inför din anmälan

Jag vill anmäla mitt barn/mig till en ABRSM examen – hur gör jag? Läs gärna först vår mer utförliga information under ABRSM – Vad är det?

Milstolpar är viktiga. Vi har lång tradition av att samla våra och gästande elever varje år i maj till ett inspirerande möte med en engelsk examinator från ABRSM. Under Coronaåren ordnade vi egna interna examen – det blev en succés.  När vi därefter lämnade stafettpinnen tillbaks till England 2022 hade deras administrativa rutiner förändrats mycket. Priserna hade skjutit i höjden, anmälningsrutiner hade försämrats och möjligheten för oss att påverka upplägget av examinationerna togs bort helt. Enklare för England, men sämre för våra elever och lärare. Vi ordnar examinationerna helt ideellt utan betalning från England. Ändå lägger vi alltid stor ambition på att skapa en musikpedagogisk och konstnärlig helhet för alla som berörs: kandidaten, läraren och examinatorn. Vi tycker därför också att mötet live inte kan ersättas med digitala prov. Men sämre förutsättningar från England betyder ännu mer arbete för oss. Därför har vi beslutat att bjuda in en engelsk examinator bara vartannat år.  Året emellan erbjuder vi interna prov av de svåraste delmomenten: A-vista-spel, gehör och skalor/arpeggier.

Nästa ABRSM-examen: april/maj 2024  i Clara Schumann-Salen, Helgeandsgatan 7. LIMUS är en “Public venue” och tar även emot externa kandidater.
Påsklovsläger + intern examen  3e och 4e april 2023: 
Lägret riktar sig till elever som arbetar med ABRSMs material. Vi befäster delmoment som skalor, gehör och sight-reading. När eleverna lyssnar på varandras repertoarstycken tränar vi även delmomentet “Listening by understanding” – att lära sig prata om vad man har hört. Varje deltagare gör sedan en intern examen enbart på de svåra delmomenten. Vi använder samma bedömningsmall som de internationella examinatorerna.  Resultaten ger ett bra svar på var man befinner sig. Vad ska övandet riktas in på? Kanske är man redan klar med en nivå och kan rikta in sig på nästa? Har man aldrig gjort ett prov så är detta ett perfekt sätt att testa sig ram. Anmälan: ABRSM läger + prov påsk 2023

Musikteori: Parallellt med de praktiska proven bör eleven gå i teoriundervisning och tenta av varje kurs. Från och med Grade VI praktisk måste man också ha blivit godkänd i Grade V musikteori. Detta för att säkerställa att de praktiska och teoretiska kunskapen håller sig i balans. Se Anmälan till teorikurser som erbjuder möjlighet till teoriexamen efter avslutad kurs.

Det här behöver du göra för att anmäla dig/ditt barn till ett praktiskt ABRSM prov:
1.) Förberedande:
Prata med din lärare – helst redan på höstterminen. En examen behöver tid att förberedas i lugn och ro. Alla kunskaper måste mogna och kännas trygga.
Vilken nivå ska vi välja? I samråd med eleven och föräldern är det LIMUS lärare som lägger fast vilken nivå som är lämplig för eleven.
Nya elever: en elev måste ha gått minst 2 terminer hos oss för att kunna göra sin examen termin 3.
Elever som samtidigt har en extern lärare: Vi förbereder bara elever som samtidigt går hos en extern lärare om ett tätt samarbete mellan lärarna säkerställs. Vi kräver ett uppstart- och uppföljningsmöte med den externa läraren.
2.) När anmälningsperioden öppnar:
Anmälan sker online direkt till ABRSM! När anmälan för 2024 öppnar kommer du kunna se detta här:
Läs instruktioner om att först skapa konto för en kandidat här.
En steg-för-steg-guide hur du bokar examen och betalar hittar du här.
Allt görs på ABRSMs hemsida här

 

Det här gör LIMUS i samband med examen:
– Vi ordnar informationsmaterial och publicerar viktiga datum.
– Vi ställer våra lokaler och instrument kostnadsfritt till förfogande till ABRSM och frigör ett antal dagar för alla examen.
LIMUS Musikskola kan väljas som Public Venue av kandidater i hela Sverige.
– Vi hjälper till vid själva anmälan med en akut hotline via abrsm.limus@lundsmusiksalong.se
– Vi  försöker ha koll på anmälningarna. anlitar lärare som coachar och övrig personal som kan behövas. Vi tar inte extra betalt för detta.
– Vi försöker ha koll på schemat för examensdagarna som England lägger och rättar till det ifall det behövs.
– Under examensdagarna gör vi i ordning ett examensrum samt ett uppvärmnings- och ett uppehållsrum och skapar fokus.
– Vi ser till att allt löper smidigt med den välkända positiva stämningen som alla kandidater förväntar sig.
– Tolk och pianoackompanjemang: För inskrivna elever löser vi detta oftast inom kollegiet.
Externa elever: Behöver du pianoackompanjemang så tar vi betalt för instuderingen, allt annat bjuder vi på. Instudering bokar du här.
–  När utvärderingarna kommer från England: vi går igenom allt tillsammans med eleven och gör en planering framåt.

 

Prislistan för Sverige var vt 2022:

Prep Test 50 GBP 634 SEK
Initial Practical Grade 57 GBP 723 SEK
Practical Grade 1 63 GBP 799 SEK
Practical Grade 2 68 GBP 862 SEK
Practical Grade 3 72 GBP 913 SEK
Practical Grade 4 77 GBP 976 SEK
Practical Grade 5 81 GBP 1027 SEK
Practical Grade 6 90 GBP 1141 SEK
Practical Grade 7 109 GBP 1382 SEK
Practical Grade 8 122 GBP 1546 SEK
ARSM 184 GBP 2331 SEK
Performance Assessment 81 GBP 1027 SEK

Historik:

Certifieringar i maj 2022 med Tsze Yenn Yong: Schema

Certifieringar maj 2021: urlABRSM Schema

Certifieringar maj 2020: inställda på grund av Corona. 

Certifieringar 11 – 13 maj 2019 med Eileen Field. Schema

Certifieringar 14- 16 maj 2018 med Richard Dunster-Sigtermans: Schema 

Certifieringar 13 maj 2017 med Eric Tebbett: Schema

Certifieringar 14 maj 2016 med Helen Duffy: Schema

Certifieringar 6 maj 2015 med Gareth Hudson: Schema

LIMUS ABRSM examinatorn Julia Costley WhiteCertifieringar 28 nov 2014 med Richard Markham: Schema

Certifieringar 16 maj 2014 med Julia Costley White: Schema

Certifieringar 29 nov 2013 med Rebecca Prosser: Schema

Certifieringar 8-9 maj 2013 med Mark Tanner: Schema

Certifieringar 29 nov 2012 med Jane Money: Schema

Certifieringar 13 maj 2012 med Christopher Foster: Schema

Certifieringar 24 november 2011 Timothy Barrat: Schema!

Certifieringar fredagen den 20 maj 2011 med Helena Brown: Schema

Certifieringar onsdagen den 1 dec 2010 med Caroline Diffley: Schema

Uppdaterad 2022-08-02