ABRSM – Inför din anmälan

Jag vill anmäla mitt barn/mig till en ABRSM examen – hur gör jag? Läs gärna först vår mer utförliga information under ABRSM – Vad är det?

Milstolpar är viktiga. Varje år i maj samlas elever från LIMUS och gästande elever med sina lärare till ett inspirerande möte med en engelsk examinator från ABRSM. 2019 examinerades rekordmånga kandidater och belönades med guldkantade diplom och toppenfina resultat.  2020 satte Covid stopp för allt. I maj 2021 organiserade vi urlABRSM examen – vår egen version av “nästan” riktiga examen. Det blev faktiskt riktigt bra. I augusti ordnade vi en lysande konsert med våra “high scorers”.  Men 2022  lämnar vi gärna stafetten tillbaks till England!

Examensdagar 2022 blir den 20 – 23 maj i Clara Schumann-Salen, Helgeandsgatan 7. LIMUS är en “Public venue” och tar även emot externa kandidater. Vid behov utökas examensperioden.

Påsklovsläger! Även 2022 ordnar vi i samarbete med MoV (Föreningen Mozarts vänner) ett påsklovsläger den 11 och 12 april. Lägret riktar sig till elever som är anmälda till årets examen. Vi kommer befästa delmoment som skalor, gehör och sight-reading. När eleverna lyssnar på varandras repertoarstycken tränar vi även delmomentet “Listening by understanding” – att lära sig prata om vad man har hört. Anmälan till träningsläger ABRSM under påsklovet

Musikteori: Parallellt med de praktiska proven bör eleven gå i teoriundervisning och tenta av varje kurs. Från och med Grade VI praktisk måste man också ha blivit godkänd i Grade V musikteori. Detta för att säkerställa att de praktiska och teoretiska kunskapen håller sig i balans. Se Anmälan till teorikurser som erbjuder möjlighet till teoriexamen efter avslutad kurs.

Det här behöver du göra för att anmäla dig/ditt barn till ett praktiskt ABRSM prov:
1.) Prata med din lärare – helst redan på höstterminen. En examen behöver tid att förberedas. En elev måste alltid ha gått minst 2 terminer hos oss för att kunna anmälas tidigast termin 3.
Vi förbereder inte elever som samtidigt går hos en extern lärare om inte ett tätt samarbete mellan lärarna säkerställs. Uppstart- och uppföljningsmöte krävs med den externa läraren.  I samråd med eleven och föräldern är det LIMUS lärare som lägger fast vilken nivå som är lämplig för eleven.
2.) NYTT!  Anmälan sker online direkt till ABRSM.  Anmälningsperiod för Sverige – ej bestämt än. Anmäl dig så fort länken är öppen! Läs instruktioner om hur du bokar här och skapa ditt ABRSM-konto här
3,) Leta upp och välj LIMUS Musikskola som “venue”.
4.) Ange nivå och önskad examensdag enligt överenskommelse med läraren.
5.) Proven görs på engelska. Glöm inte att ange om ditt barn inte pratar engelska och behöver tolk.
6.) Betala avgiften direkt till ABRSM.
7.) OBS! Ta en skärmdump och maila till abrsm.limus@lundsmusiksalong.se Detta är enda sättet för oss att kunna bevaka att allt blir rätt fram till själva examen.

 

Det här gör LIMUS:
1.) Vi har koll på alla anmälningar och anlitar all personal som kommer att behövas. Vi tar inte extra betalt för detta.
2.) Vi har koll på schemat för examensdagarna som England lägger och rättar till det ifall det behövs.
4.) Under examensdagarna gör vi i ordning ett examensrum samt ett uppvärmnings- och ett uppehållsrum och skapar fokus. Rummen ställs ABRSM gratis till förfogande.
5.) Vi ser till att allt löper smidigt med den välkända positiva stämningen som alla kandidater förväntar sig.
6.) Tolk och pianoackompanjemang: För inskrivna elever löser vi detta oftast inom kollegiet.
Externa elever: Behöver du pianoackompanjemang så tar vi betalt för instuderingen, allt annat bjuder vi på. Instudering bokar du här.
7.) När utvärderingarna kommer från England: vi går igenom allt tillsammans med eleven och gör en planering framåt.

 

Prislista för Sverige: har ej kommit upp på ABRSMs hemsida (2022-01-26)

Historik:

Certifieringar maj 2021: urlABRSM Schema

Certifieringar maj 2020: inställda på grund av Corona. 

Certifieringar 11 – 13 maj 2019 med Eileen Field. Schema

Certifieringar 14- 16 maj 2018 med Richard Dunster-Sigtermans: Schema 

Certifieringar 13 maj 2017 med Eric Tebbett: Schema

Certifieringar 14 maj 2016 med Helen Duffy: Schema

Certifieringar 6 maj 2015 med Gareth Hudson: Schema

LIMUS ABRSM examinatorn Julia Costley WhiteCertifieringar 28 nov 2014 med Richard Markham: Schema

Certifieringar 16 maj 2014 med Julia Costley White: Schema

Certifieringar 29 nov 2013 med Rebecca Prosser: Schema

Certifieringar 8-9 maj 2013 med Mark Tanner: Schema

Certifieringar 29 nov 2012 med Jane Money: Schema

Certifieringar 13 maj 2012 med Christopher Foster: Schema

Certifieringar 24 november 2011 Timothy Barrat: Schema!

Certifieringar fredagen den 20 maj 2011 med Helena Brown: Schema

Certifieringar onsdagen den 1 dec 2010 med Caroline Diffley: Schema

Uppdaterad 2022-01-26