Kulturcheck i Lund (uppdaterad sept 2018)

Uppdatering september 2018:
Tre nya insändare om kulturchecken:

Sydsvenskan 8/9. Peter Bergwall svarar Fabian Zäll i Sydsvenskan. Får MP som de vill ser det mörkt ut för LIMUS

Fabian Zäll i Sydsvenskan, 7/9: Korta köerna till kulturskolan

Peter Bergwall i Sydsvenskan, 6/9: “Musikskolechecken har legat som en våt filt över kulturskolan”

Uppdatering juli 2018: Den utredning som hösten 2017 gjordes om kulturchecken återremitterades av kommunstyrelsen i början av februari 2018 (sida 42) eftersom partierna inte kunde enas om den. Sedan dess har Elin Gustafsson föreslagit ett Nej till kulturchecken  och att alla pengar istället skulle användas till kommunala musikskolan. Hennes förslag röstades ner 13 juni 2018 i kommunfullmäktige.(sida 55)
– Se även artiklar i Sydsvenskan längst ner på sidan

Uppdatering juni 2017: Lund får musikskolecheck! L, M, C, KD, FNL och SD röstade igenom förslaget för 2018 års budget med röstsiffrorna 34-31! Läs mer iartikeln i Sydsvenskan. 

Uppdatering maj 2017: Lunds kommunfullmäktige har nu beslutat att utreda en musikcheck under 2017, efter att Alliansen + FNL + SD vunnit majoritet för detta. Ett oerhört glädjande beslut för musikintresserade barn och ungdomar i Lunds kommun! Se artikeln i Sydsvenskan!

Bakgrund:
Vi anser att alla barn ska få välja sin musikskoleaktör och att alla professionella aktörer ska få samma förutsättningar.

LIMUS för Kulturchecken

Vad är en kulturcheck?
Citat från utredningen:
“Begreppet kulturcheck används för att benämna en ersättning från kommunen till anordnare som erbjuder kulturverksamhet för barn och ungdomar på fritiden. En fastställd summa (check) följer med eleven som fritt väljer mellan privata och kommunala anordnare. Modellen är analog med systemet med skolpeng som finns inom hela skolväsendet i Sverige.

Checksystemet ger samma ekonomiska förutsättningar för såväl privata som kommunala anordnare. Systemet bygger på enhetstaxa som innebär att alla anordnare får lika stora checkar från kommunen och tar ut enhetliga avgifter från eleverna.”

För dig som vill följa utvecklingen i Lund:

2017

Här är utredningen. Kommunen tog två år på sig från beslutet i fullmäktige november 2014 tills offentliggörandet i slutet på augusti 2016.
Här kan du kommentera på vår Facebooksida och här kan du lajka vårt inlägg om kulturchecken.

Gabriele Katthän skrev då insändaren “Spela inte ut den kommunala kulturskolan mot oss privata aktörer” i Sydsvenskan.

Denna insändare bemötte också en tjänsteskrivelse från Christian Halberg, tf enhetschef för kulturskolan.

Elin Gustafsson (S) svarade på insändaren och GK fortsatte med en replik.

Christer Wallin (M) svarade också Elin Gustafsson: “Låt inte fler kulturskolor fly från Lunds kommun

Fabian Zäll (L) svarade Gustafsson “Vi vill ha kulturcheck för att avskaffa köerna”

Samma dag som Lunds kommunfullmäktige skulle besluta om införande av Kulturcheck skrev Gabriele Katthän insändaren “Förvaltningen lägger rökridåer för politikerna

Lunds kommunfullmäktige beslutade så i maj 2017 att utreda en musikcheck under 2017, efter att Alliansen + FNL + SD vann majoritet för detta. Se artikeln i Sydsvenskan!

I juni 2017 röstade L, M, C, KD, FNL och SD igenom förslaget för kulturcheck i 2018 års budget med röstsiffrorna 34-31. Läs mer i artikeln i Sydsvenskan. 

2018

Den utredning som hösten 2017 gjordes om kulturchecken återremitterades av kommunstyrelsen i början av februari 2018 (sida 42)

De rödgröna ville i sin budget använda kulturcheckens pengar till Kulturskolan istället (artikel i sydsvenskan) medan alliansen ville ha den kvar i sin budget (artikel i Sydsvenskan). 13 juni röstades förslaget att stryka kulturchecken ned (artikel i Sydsvenskan samt protokoll från kommunfullmäktige).