gästlärare och projekt

Förnyelse och andras synvinklar ger extra växtkraft!

Varje år ordnar vi olika projekt. För att delta skriver eleverna upp sig på en lista, oftast mot en liten anmälningsavgift.  LIMUS står för kostnaderna – det som inte ryms i skolans tighta budget görs ideellt.

Till projekten knyter vi gästlärare som då samarbetar med vårt eget lärarteam.

Våra duktiga unga pianister har fått träffa personligheter som Hans Pålsson, Elsebeth Brodersen, Åse Söderqvist Spering, Johan Hugosson och Hans-Jürgen Neuring.  Inspirationen är alltid stor och sätter spår.

Andra gästlärare har varitLIMUS gästlärare N Bondesson, 2
Rosa Mileros, rytmik och metrik
Randi Sköld, Alexanderteknik
Marina Ubilla och Renate Wätte, eurytmi
Tania Naranjo, improvisation med pianoensemble
Lisen Helander, rytmik med instrument, musik och rörelse
Nils Bondesson, jazzpiano
Längtan 1Ninni och Laif Carr, folkmusik
Sandra Roxendal, musiklära
Elin Rippe, rytmik och dans

Amanda Ragnarsdotter, rytmik, koreografi

 

Johan Hugosson Gabriele Katthän HJ Neuring på LimusCDE äventyretLIMUS Hans, Kent och SigneLIMUS Masterklass H Pålsson 1

LIMUS gästlärare Elin RippeLIMUS gästlärareLIMUS Hans Pålsson o YALIMUS Hans Pålsson gästlärareLIMUS Leif Carr, Ninni CarrLIMUS Ninni Carr, gästlärareLIMUS Åse Söderqvist SperingLIMUS lärarfortbildningLIMUS Sandra Roxendal,gästlärare