Poeten Niklas Törnlund på LIMUS

Med språket som instrument!

Författaren och poeten Niklas Törnlund undervisar i egen regi och med egen firma i LIMUS Musikhus, Helgeandsgatan 7 – kvarteret Nöden i Lund. Niklas har under många år undervisat på Lunds Universitetets författarskola och även på Lunds kommunala kulturskola. Med LIMUS har Niklas samarbetat i projektform redan 2017 och 2018. Kontinuerliga kurser och nya spännande samarbetsmöjligheter startar aug 2020. Musik, skrivande och poesi hör båda hemma i den kreativa miljön som kännetecknar vår undervisning. For English scroll down 🙂

1.) Workshops på svenska
a) 1/2 aug poesiworkshop för vuxna. 2 ggr 2,5 tim i liten grupp.

b) 28/29 dec poesiworkshop för vuxna. 2 ggr 2,5 tim i liten grupp.

Pris: 1200 kr inkl moms /person.
Både vuxna nybörjare och skrivarvana är välkomna till en tvådagarskurs med diktläsning, samtal och skrivande. Här skapas det dikter tillsammans och på egen hand. Lek med ord och vässa din penna med en subtil och snabbtänkande poet vid bordet!
Kan också beställas som presentkort.

 

2.) Ungdomskurs på svenska
“Författaren i dig”. Skrivarkurs för ungdomar från åk 9 och uppåt. Kursen ger skrivarinspiration med särskild inriktning på poesi – men åtskilliga uppgifter kan också genomföras i form av prosa. I en liten grupp utforskar ni det kreativa skrivandets utmaningar och möjligheter. Gruppgemenskapen blir en viktig faktor i samtalet om de texter som skrivs.

10 ggr 90 min varje vecka under ht 2020 med fortsättningskurs vt 2021. Start 4 sept
Fredagar 18.30 – 20.00 alternativt sön 18.30 – 20.00
Pris: 1800 kr inkl moms/person

 

3.) Individuella lektioner för vuxna på svenska och engelska
Utveckla ditt skönlitterära skrivande! Få inspiration och respons av en erfaren författare som ger dig fokus och nya perspektiv på din kreativa upptäcktsfärd. Du får stimulerande skrivuppgifter och/eller handledning i ett projekt som du redan arbetar med.
Klippkort med 5 lektioner à 60 min var. Giltigt 3 månader från första lektionen.
Lektionstillfällen avtalas individuellt. Lektionstid vardagar innan kl 14.00.
Pris: 2 500 kr inkl moms

 

Develop your creative writing abilities! Inspiration and feedback from an experienced writer will give you focus and new perspectives on your journey of discovery. You will get stimulating tasks and/or tuition in a project you are already working on.
Punch ticket with 5 lessons, 60 minutes each. Valid 3 months from first lesson. Individual scheduling weekdays before 2 pm.
Price: 2 500 SEK incl VAT.

 

Kontakt och anmälan – Contact and application:
niklas@tornlund.net
sms: 0704-17 42 40
Betalning: Kursavgifter ska betalas i sin helhet innan kursstart till Swish 123 438 58 29.
OBS! Avvakta med betalning till Niklas har bekräftat platsen!
Covid 19: Särskilda hygienregler gäller för alla personer i våra lokaler fram till maj 2021!
How to pay: Fees need to be paid in advance before the first lesson to swish 123 438 58 29.
Note! Wait with payment until Niklas has confirmed your position in the course.
Covid 19: Special rules until May 2021 applies for all persons visiting our house!

Plats: LIMUS Musikhus, Helgeandsg 7, Lund. Clara Schumann-salen och rum “Tonfallet”.

2020-07-28