Poeten Niklas Törnlund på LIMUS

Med språket som instrument!

Författaren och poeten Niklas Törnlund undervisar i egen regi och med egen firma i LIMUS Musikhus, Helgeandsgatan 7 – kvarteret Nöden i Lund. Niklas har under många år undervisat på Lunds Universitetets författarskola och även på Lunds kommunala kulturskola. Med LIMUS har Niklas samarbetat i projektform redan 2017 och 2018. I augusti 2020 startade vi med kontinuerliga kurser och nya spännande samarbeten. Musik, skrivande och poesi hör alla hemma i den kreativa miljö som kännetecknar vår undervisning.

Niklas ger tvådagars-workshops för vuxna på svenska, kontinuerliga ungdomskurser på svenska samt individuella lektioner för vuxna på svenska och engelska. (For English, please scroll down to nr 3!)

1.) Workshops på svenska

Både vuxna nybörjare och skrivarvana är välkomna till en tvådagarskurs med diktläsning, samtal och inspirerande uppgifter. Vi skapar dikter tillsammans och på egen hand. Räkna med en liten hemuppgift mellan dag ett och två. Lek med ord och vässa din penna med en subtil och snabbtänkande poet vid bordet! Efter en lyckad start med två härliga grupper  i fjol fortsätter vi nu med detta koncept, med tre tillfällen per år. Kan också beställas som presentkort.

Tider för båda dagar:  Grupp 1, nybörjare kl 10.00 – 12.30. Grupp 2, fortsättare kl 14.00 – 16.30.
Augustiworkshop: 6/7 aug 2022 : poesiworkshop för vuxna. 2 ggr 2,5 tim i liten grupp.
Nyårsworkshop:  2/3 jan 2023: poesiworkshop för vuxna. 2 ggr 2,5 tim i liten grupp.

Pris: 1 360 kr inkl moms /person.

2.) Ungdomskurs på svenska
“Författaren i dig”. Skrivarkurs för ungdomar från åk 9 och uppåt. Kursen ger skrivarinspiration med särskild inriktning på poesi – men åtskilliga uppgifter kan också genomföras i form av prosa. I en liten grupp utforskar ni det kreativa skrivandets utmaningar och möjligheter. Gruppgemenskapen blir en viktig faktor i samtalet om de texter som skrivs. Första gruppen startade sept 2020 och det går bra att hoppa i den befintliga gruppen och även att starta en ny. Tiden är söndagar sen eftermiddag/kväll.

Hösttermin 2023: 10 ggr 90 min varje vecka.
Söndagar 19.00 – 20.30
Pris: 1900 kr inkl moms/person
Start: 10 sept 2023
Vårtermin 2024: 12 ggr 90 min varje vecka
Söndagar 19.00 – 20.30
Pris: 2 260 kr inkl moms/person
Start: 14 jan 2024
3.) Individuella lektioner för vuxna på svenska och engelska
Utveckla ditt skönlitterära skrivande! Få inspiration och respons av en erfaren författare som ger dig fokus och nya perspektiv på din kreativa upptäcktsfärd. Du får stimulerande skrivuppgifter och/eller handledning i ett projekt som du redan arbetar med.
Klippkort med 5 lektioner à 60 min var. Giltigt 3 månader från första lektionen.
Lektionstillfällen avtalas individuellt. Lektionstid vardagar innan kl 14.00.
Pris: 2 500 kr inkl moms
Develop your creative writing abilities! Inspiration and feedback from an experienced writer will give you focus and new perspectives on your journey of discovery. You will get stimulating tasks and/or tuition in a project you are already working on.
Punch ticket with 5 lessons, 60 minutes each. Valid 3 months from first lesson. Individual scheduling weekdays before 2 pm.

Price: 2 500 SEK incl VAT.

Kontakt och anmälan – Contact and application:

niklas@tornlund.net
sms: 0704-17 42 40
Betalning: Kursavgifter ska betalas i sin helhet innan kursstart till Swish 123 438 58 29.
OBS! Avvakta med betalning till Niklas har bekräftat platsen!
Covid 19: Särskilda hygienregler gäller för alla personer i våra lokaler – även framöver!
How to pay: Fees need to be paid in advance before the first lesson to swish 123 438 58 29.
Note! Wait with payment until Niklas has confirmed your position in the course.
Covid 19: Special rules applies for all persons visiting our house!

Plats: LIMUS Musikhus, Helgeandsg 7, Lund. Rum “Tonfallet”.

2023-08-24