Poeten Niklas Törnlund på LIMUS

Med språket som instrument!

Författaren och poeten Niklas Törnlund undervisar i egen regi och med egen firma i LIMUS Musikhus, Helgeandsgatan 7 – kvarteret Nöden i Lund. Niklas har under många år undervisat på Lunds Universitetets författarskola och även på Lunds kommunala kulturskola. Med LIMUS har Niklas samarbetat i projektform redan 2017 och 2018. I augusti 2020 startade vi kontinuerliga kurser och nya spännande samarbeten. Musik, skrivande och poesi hör alla hemma i den kreativa miljö som kännetecknar vår undervisning.

Niklas ger tvådagars-workshops för vuxna på svenska, kontinuerliga ungdomskurser på svenska samt individuella lektioner för vuxna på svenska och engelska. (For English, please scroll down to nr 3!) Hans Nyårsworkshop  har blivit en återkommande succé och hölls 2024 för tredje gången.

1.) Nyårsworkshop 2 och 3 jan 2025: 2 ggr 2,5 tim

Både nybörjare och skrivarvana är välkomna till denna lugna workshop i vår kreativa och harmoniska miljö. Lyssna på din inre röst och låt dig guidas av Niklas Törnlunds inkännande råd.  Små tips kan göra stor skillnad! Räkna med att ni blir en handfull deltagare som kan – men inte måste! – inspirera varandra.

Båda dagar kl 10.00 – 12.30.
Vid stor efterfrågan delas gruppen.  Grupp 2 får isf  tiden kl 14.00 – 16.30
Hemuppgift från första till andra dagen.

Pris: 1 120 kr inkl moms /person.

2.) Ungdomskurs på svenska
“Författaren i dig”. Skrivarkurs för ungdomar från åk 9 och uppåt. Kursen ger skrivarinspiration med särskild inriktning på poesi – men åtskilliga uppgifter kan också genomföras i form av prosa. I en liten grupp utforskar ni det kreativa skrivandets utmaningar och möjligheter. Gruppgemenskapen blir en viktig faktor i samtalet om de texter som skrivs. Första gruppen startade sept 2020 och det går bra att hoppa på den befintliga gruppen och även att starta en ny. Tiden är söndagar sen eftermiddag/kväll.
Vårtermin 2024: 12 ggr 90 min varje vecka
Söndagar 18.45 – 20.15
Pris: 2 260 kr inkl moms/person
Start: 21 jan 2024
Hösttermin 2024: 10 ggr 90 min varje vecka.
Söndagar 18.45 – 20.15
Pris: 1900 kr inkl moms/person
Start: 8 sept 2024

 

3.) Individuella lektioner för vuxna på svenska och engelska
Utveckla ditt skönlitterära skrivande! Få inspiration och respons av en erfaren författare som ger dig fokus och nya perspektiv på din kreativa upptäcktsfärd. Du får stimulerande skrivuppgifter och/eller handledning i ett projekt som du redan arbetar med.
Klippkort med 5 lektioner à 60 min var. Giltigt 3 månader från första lektionen.
Lektionstillfällen avtalas individuellt. Lektionstid vardagar innan kl 14.00.
Pris: 2 500 kr inkl moms

Punch ticket with 5 lessons, 60 minutes each. Valid 3 months from first lesson. Individual scheduling weekdays before 2 pm.

Price: 2 500 SEK incl VAT.

niklas@tornlund.net
sms: 0704-17 42 40
Betalning: Kursavgifter ska betalas i sin helhet innan kursstart till Swish 123 438 58 29.
OBS! Avvakta med betalning till Niklas har bekräftat platsen!
How to pay: Fees need to be paid in advance before the first lesson, Swish to 123 438 58 29.
Note! Wait with payment until Niklas has confirmed your position in the course.

Plats: LIMUS Musikhus, Helgeandsg 7, Lund. Rum “Tonfallet”.

2024-01-13