Konserter

LIMUS Young academyKommande konserter – kalendarium

Vår konserthistorik

Regler för medverkande vid konserter

Anlita oss

Vår livliga konsertverksamhet är en stor bonus för alla elever och deras familjer.
Samtidigt är det också en stor bonus för hela kulturlivet i Lund och omnejd.

Hur finansierar vi detta? I motsats till kommunala Kulturskolan får vi inga skattesubventioner. Det gäller också för konsertverksamheten. Det kommer inte in några regelbundna pengar. Detta betyder att vårt utåtriktade arbete till stor del bärs av vår egen idealism. Ibland lyckas vi argumentera oss fram till att få projektbidrag från kommunen och alltid letar vi efter sponsorer som hjälper oss ekonomiskt. Företag som har bidragit till vår konsertverksamhet presenteras nedan med sina loggor. Tack för ert stöd! Både duktiga elever och lärare kan anlitas att spela mot gage – det är värdefullt vad vi har att ge!

Varje läsår anordnar vi upp till 30 konserter som är gratis för våra elever att delta i och som i regel inte heller kostar inträde. 

Vi är måna om att ordna allt från enkla små tillfällen för debutanter till stora sceniska framträdanden: mindre klasskonserter “Con anima”, stora familjekonserter som Musikfesten i maj och Nikolauskonserterna och mellanstora lunchkonserter med fokus på enskilda, må det vara Young Academy eller gitarr/harpklassen. Därtill ordnar vi varje termin två konserter som är vigda åt mindre och större ensembler, populära mål för vårt arbete med kammarmusik. Vartannat år arrangerar vi “Pappa Bachs födelsedag”  och “LIMUS Contemporary”  Därtill kommer tillfälliga konserter med aktuella anledningar som “Klassik på gården”, “Kvinnliga tonsättare”, “Pianots dag” eller spelning på Västerdagen.  Inland vågar vi oss på lite galna saker som Julparaden 2021 genom Lunds innerstad. Ca vartannat år spelas vår Musiksaga, med förskoleelever för förskoleelever. Särskilt till seniorer riktas alltid minst en julkonsert. Våra musikläger avslutar vi alltid med en konsert för nära och kära och självklart ordnar vi också konserter i Staffanstorp, Hjärup och Torna Hällestad. Flera gånger har vi varit inbjudna att spela på Palladium i Malmö på deras fantastiskt fina konsertflygel. Sist men inte minst är Lunds Kulturnatt alltid en lysande konsertdag för oss där eleverna aktivt delar på “hemmaplan” i vår egen Clara Schumann-sal och med “bortaspelning” på stan. 2022 spelade vi med 8 harpor, 8 melodicaspelare och 8 amadindaspelare på Stortorget. Det var superkul!

Våra konserter fyller många viktiga funktioner, inte minst att träffas och dela spelglädjen.
Vi vet hur oerhört viktigt det är att växa in i att framträda och göra sin röst hörd – inte bara inom musiken!
Vi är också måna om en åldersblandning som gör tydligt att musik är något för hela livet.
En av oss får alltid rollen som programvärd och ger konserten en personlig prägel och trygghet.
Publiken får oftast vara med – vi minns en underbar dag i april 2016 när vi fick hela stadshallen i Lund att sjunga!
Det är också helt ok att bli lite extra stolt när ens barn framför musik och det är också ok att bara sitta och njuta en stund här och nu utan alla andra måsten som vi vuxna brukar ha omkring oss.

För eleverna är konserter att bra tillfälle att sätta upp konkreta milstolpar och långsiktiga mål tillsammans med sin lärare. Inte sällan fastnar de för ett stycke de har hört en kompis spela live och som de sen också får lära sig. Vi brukar börja konserterna med gemensam uppvärmning eller med allspel där alla kan kan vara med och känna samhörighet. Nuförtiden finns en fint uppbyggd repertoar för allspel som alla elever i skolan, oavsett ålder eller instrument, kan spela utan noter och spontant. Självklart innehåller alla allspelslåtar dolda “teaching-points”, harmoniskt, rytmiskt eller melodiskt 🙂

För lärarna är samarbetet kring konserterna, som oftast handlar om att bilda ensembler, ett lysande tillfälle för teamwork och gemensamma mål. Här investeras många tankar, tid och arbete som både ger bonus åt alla våra elever och arbetsglädje åt lärarna. Även det praktiska arbetet – skriva program, rigga av och på mm – är perfekt teambilding.

Varje år ordnar lärarna dessutom, sin egen “lärarkonsert”, oftast i samarbete med SommarLund. Vi alla är både lärare och aktiva musiker!

Rent praktiskt regleras deltagandet via listor som hängs upp och där eleverna i samråd med sin lärare skriver in sig. När programmen sätts ihop försöker vi alltid placera alla som vill vara med – det brukar vara många! Ibland kan det hända att man måste vänta till nästa tillfälle.

Välkommen du också!

Videoklipp från våra konserter

Våra sponsorer: