Konserter

LIMUS Young academyKommande konserter – kalendarium

Vår konserthistorik

Regler för medverkande vid konserter

Anlita oss

Vår livliga konsertverksamhet är en bonus för alla elever och deras familjer.  Vår nyckelord är frivillighet, jämlikhet och sida vid sida med oss yrkesmusiker. Samtidigt är den också en stor insats för hela kulturlivet i Lund och omnejd. Musik förenar – vi arbetar för klingande demokrati.

2023 arrangerade vi ca 50 konserter. Vi och våra medverkande nådde med detta ca 4000 personer – det är imponerande för en privat musikskola.

Hur finansierar vi detta? Vår undervisning stöds inte av offentliga pengar. Enbart musikcheckselever får ta med sig sin personliga subvention till oss. Konsertverksamheten får ingen ekonomisk stöd av kommunen heller. Fram till 2022 lyckades vi ibland att få projektpengar från kommunen, mest via Vinterlund.  2023 slutade förvaltningen plötsligt helt att ge oss projektbidrag för konserter. Den den stora Bachfestivalen bars därför helt av vår idealism och sponsorpengar.  Den ideella föreningen MoV (Mozarts vänner) stöder en del och står också för ideella insatser av lärarna, föräldrar och vänner. Från undervisningsverksamheten budgeterar vi en del till konsertverksamheten. Men det kostar mycket att producera konserter. Inte minst hyror! Under hösten 2023 sökte vi därför regelbunden verksamhetsbidrag från förvaltningen.  Vi menar att vårt och våra elevers insats för Lunds Kulturliv är nu så omfattande och väl uppbyggt efter 13 år att den bör medfinansieras av kommunen.

Men förvaltningen håller inte med och gav avslag på ansökan den 2023-01-12, dagen innan våra 6 Nikolauskonserter. Våra elevföräldrar och vår publik ville ha en röst i detta. Så vi gjorde en underskriftsinsamling som snabbt fylldes med över 300 underskrifter. Vi ska lämna den till kommunstyrelsen. Även där finns en ansökan gjort under hösten 2023 som inte har behandlats av politikerna. Se ansökan här (2023-12-01)

Mer om verksamheten: Vi är måna om att ordna allt från enkla små tillfällen för debutanter till stora sceniska framträdanden: mindre klasskonserter “Con anima”, stora familjekonserter som Musikfesten i maj och Nikolauskonserterna och mellanstora lunchkonserter med fokus på enskilda, må det vara Young Academy eller gitarr/harpklassen. Därtill ordnar vi varje termin två konserter som är vigda åt mindre och större ensembler, populära mål för vårt arbete med kammarmusik. Vartannat år arrangerar vi “Pappa Bachs födelsedag”  och “LIMUS Contemporary”  Därtill kommer tillfälliga konserter med aktuella anledningar som “Klassik på gården”, “Kvinnliga tonsättare”, “Pianots dag” eller spelning på Västerdagen.  Ibland vågar vi oss på lite galna saker som Julparaden 2021 genom Lunds innerstad. Vartannat år spelas vår Musiksaga, med förskoleelever för förskoleelever. Särskilt till seniorer riktas alltid minst en julkonsert. Våra musikläger avslutar vi alltid med en konsert för nära och kära och självklart ordnar vi också konserter i Staffanstorp, Hjärup och Torna Hällestad. Flera gånger har vi varit inbjudna att spela på Palladium i Malmö på deras fantastiskt fina konsertflygel. Sist men inte minst är Lunds Kulturnatt alltid en lysande konsertdag för oss där eleverna aktivt delar på “hemmaplan” i vår egen Clara Schumann-sal och med “bortaspelning” på stan. 2022 och 2023 spelade vi på Stortorget och Allhelgonakyrkan fyllde vi 2023 med nästan 200 personer i publik!

Våra konserter fyller många viktiga funktioner, inte minst att träffas och dela spelglädjen.
Vi vet hur oerhört viktigt det är att växa in i att framträda och göra sin röst hörd – inte bara inom musiken!
Vi är också måna om en åldersblandning som visar att musik är något för hela livet. Vi lärare byter roll och blir likvärdiga musiker, sida vid sida. En av oss får alltid rollen som programvärd och ger konserten en personlig prägel och trygghet.
Publiken får oftast vara med – vi minns en underbar dag i april 2016 när vi fick hela stadshallen i Lund att sjunga!
2023 startade vi en ny serie i Botulfshörnan i stadshallen där vi experimentera med nya former av publikmedverkan. Det kan vara allt från att publiken bestämmer programordningen eller en spelare intervjuar en besökare.
På konsert är det helt legitimt att bli extra stolt på vad ens barn har lärt sig,  Det är fint att bara njuta en stund här och nu utan alla måsten.

För eleverna är konserter att bra tillfälle att sätta upp konkreta milstolpar och långsiktiga mål. Inte sällan fastnar de för ett stycke de har hört en kompis spela live. Vi brukar börja konserterna med gemensam uppvärmning eller med allspel där alla kan kan vara med och känna samhörighet. Nuförtiden finns en fint uppbyggd repertoar för allspel som alla elever i skolan, oavsett ålder eller instrument, kan spela utan noter och spontant. Självklart innehåller alla allspelslåtar dolda “teaching-points”, harmoniskt, rytmiskt eller melodiskt 🙂

För lärarna är samarbetet kring konserterna, som oftast handlar om att bilda ensembler, ett lysande tillfälle för teamwork och gemensamma mål. Här investeras många tankar, tid och arbete som både ger bonus åt alla våra elever och arbetsglädje åt lärarna. Även det praktiska arbetet – skriva program, rigga av och på mm – är perfekt teambilding.

Varje år ordnar lärarna dessutom, sin egen “lärarkonsert” under några år under taket av Sommarlund.  Vi alla är både lärare och aktiva musiker!

Frivillighet och demokrati: Elever skriver in sig i listor som sätts upp några veckor innan konserten. Alla bidrag är lika värdefulla.  Korta som långa, nybörjare eller avancerade. Blir programmen för fulla kan det hända att man måste vänta till nästa tillfälle.

Välkommen du också!

Videoklipp från våra konserter

Våra sponsorer: