Konserter

LIMUS Young academyKommande konserter – kalendarium

Vår konserthistorik

Regler för medverkande vid konserter

Anlita oss

Vår livliga konsertverksamhet är en stor bonus för alla elever och deras familjer.
Samtidigt är det också en stor bonus för hela kulturlivet i Lund och omnejd.

Bra att veta: I motsats till kommunala Kulturskolan får vi inga skattesubventioner. Det gäller också för konsertverksamheten – det kommer inte in några pengar. Detta betyder att vårt arbete med konserter till stor del bärs av idealism.
Vi söker också alltid efter sponsorer som hjälper oss att bära de ibland ganska höga produktionskostnaderna och hyrorna.
Företag som hjälper ses nedan presenterade med sina loggor. Tack för att ni finns!
Varje läsår anordnar vi upp till 20 konserter.
Deltagandet är gratis för våra elever och inträde bjuder vi oftast också på.

Våra konserter fyller många viktiga funktioner, inte minst att träffas och dela spelglädjen. Vi är måna om att ordna allt från enkla små tillfällen för debutanter till stora sceniska framträdanden.

Vi vet hur oerhört viktigt det är att växa in i att framträda och göra sin röst hörd – inte bara inom musiken!LIMUS konserter

Vi är också måna om en åldersblandning som gör tydligt att musik är något för hela livet. Vi ordnar alltid en konsertvärd som ger personlig prägel och trygghet.

Publiken får oftast vara med – en höjdpunkt nådde vi i april 2016 när vi fick hela stadshallen i Lund att sjunga!

För eleverna är konserter att bra tillfälle att sätta upp konkreta milstolpar och långsiktiga mål tillsammans med sin lärare. Inte sällan fastnar de för ett stycke de har hört live som de sen också får lära sig. Nästan alltid har vi en enkel “låt för alla” eller “LIMUS kanon”, där alla kan spela med och känna samhörighet.

För lärarna är samarbetet kring konserterna, som oftast också handlar om att bilda ensembler med varandras elever, ett lysande tillfälle för teamwork och gemensamma mål. Här investeras många tankar, tid och arbete som ger en oerhörd bonus åt alla våra elever.

Varje år ordnar lärarna dessutom, helt ideellt sin egen “lärarkonsert” – ett ypperligt tillfälle för eleverna att höra sin lärare utanför undervisningsrummet.LIMUS konserter1

Rent praktiskt regleras deltagandet via listor som hängs upp och där eleverna i samråd med sin lärare skriver in sig. När programmen sätts ihop försöker vi alltid placera alla som vill vara med. Ibland kan det hända att man måste vänta till nästa tillfälle.

Välkommen du också!

Videoklipp från våra konserter

Våra sponsorer: