policy

Du köper en tjänst av oss – så du är elev, men samtidigt kund.
Som kund får du en direkt relation till din privata lärare.

Vi satsar medvetet på kvalitet och kompetens.
Vårt samarbete är en kvalitetssäkring, därtill gör vi regelbundna uppföljningar och utvärderingar av vår verksamhet.
Vissa utbildningar följer en internationell standard som regelbundet certifieras av internationella examinatorer.

Till oss är alla elever på alla nivåer välkomna. Vi tillämpar inga inträdes- eller terminsprov.
Du behöver inte heller bli medlem i en förening.

Vi delar inte uppfattningen att vem som helst kan undervisa en nybörjare. Bara de bästa lärarna kan ansvara för att lägga grunden till en livslång kärlek till musiken!

Limus IntegrationVi är mångkulturella och främjar integration. Våra lärare kommer från bl.a. Sverige, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Polen, Japan, Sydkorea, Kina, Bulgarien, Rumänien, Moldavien och Iran. Många av våra svenska lärare har dessutom studerat musik utomlands. Vi undervisar på svenska, engelska och våra olika modersmål. Våra elever speglar det mångkulturella moderna Sverige.

© Gabriele Katthän