vision och mål

Musik berikar livskvalitén.

Vi vill lära våra elever att musicera genom att spela ett instrument eller att sjunga för att ge dem aktiv tillgång till musiken. Våra elever ska känna en förtrogenhet med musiken som följer dem hela livet. Musik väcker känslor. Vi vill att våra elever kan uppleva och vågar uttrycka känslor genom musiken.

Våra elever får lov att växa i sitt musicerande. Alla får utvecklas utifrån sina individuella behov och sin egen takt. Vi ger varje elev bästa professionella stöd och näring oavsett vilken nivå han/hon befinner sig på och vilka mål han/hon har med sitt musicerande. Hos oss går en del specialintresserade och högpresterande elever som vi för framåt med samma självklarhet som alla andra.

Vi på LIMUS vet sedan länge att kreativitet får fart när den vävs ihop med kunskap och färdighetsträning.

Att spela ett instrument är ett hantverk. Det ställer krav på uthållighet, koncentration och träning. Vi hjälper eleverna att möta dessa krav på ett medvetet sätt. Vi vill ge dem en positiv inlärningsattityd som kan berika många livsområden.collagerader1

Vi håller vårt klassiska kulturarv levande genom eget musicerande och lätt tillgängliga konserter. Som elev hos oss möter du musik från Bach, Mozart, Debussy och många fler. Parallellt hittar du en omedelbar spelglädje i våra ensembler med olika länders folkmusik.
Vi vet av egen erfarenhet att det är en tillgång att möta musikens olika språk.

Musik främjar den sociala kompetensen. Vi uppmuntrar våra elever att musicera gemensamt och att dela med sig av sitt spel i gemensamma lektioner och på våra elevkonserter. Våra elever ska lära sig att kommunicera via musiken. Dialogen, givande och tagande, är en grundpelare i vårt pedagogiska arbete. Vi skapar många tillfällen till roliga, gemensamma upplevelser som sätter spår.

Som internationell skola är vi tillgängliga för elever med olika kulturell bakgrund. Vi vill, med musiken som gemensam nämnare, stå för en integration som respekterar varandras olikheter.

Det är kul att musicera! Glädjen för det vi håller på med ser vi som en röd tråd genom vår verksamhet.

© Gabriele Katthän