Musiklära, gehör, practical musicianship

Anmälan

Accelerando! Kurser i musikteori, gehör och practical musicianship

Att äga sitt musicerande genom aktiv förståelse, aktiv lyssnande och egna val – det önskar vi oss för alla våra elever.
I alla individuella kurser ingår därför grundläggande musikteori. Sedan januari 2024 har vi dessutom infört en “teorivecka” för alla musikcheckselever där en hel individuell lektion fokuserar på musikens byggstenar.  Mer info: Musikteorivecka på LIMUS
 
Många av våra elever vill veta ännu mera om musikens byggstenar. 
“Accelerando” är en kurs för ett helt läsår och betyder “öka farten” 🙂

I denna kurs visar vi eleverna musikens hemligheter, allt som gör att musiken hänger ihop på ett så fascinerande sätt.  De lär sig att hantera musikens byggstenar på egen hand, känna igen dem och sätta ihop dem till egen musik.  I lektionerna ingår även gehörsträning, “listening by understanding” som är en förutsättning för att utveckla “practical musicianship” och också en del av de praktiska ABRSM-proven. Mera musikglädje genom mera kunskap. 

Kursen ges på 24 lektioner à 50 min i liten grupp.
Pris 3 400 kr Specialpris: 2400 kr + arbetsbok (ca 110 kr) + ev avgift till extern examination (400 kr och uppåt)
Vi ordnar ett provtillfälle genom ABRSM  i maj/juni utan extra kostnad.

Teoriundervisning ges på onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar.
Vi arbetar med fem progressiva nivåer och hjälper dig hitta rätt vid anmälan.
Grundkursen passar alla åldrar från 9 år uppåt.

Vill om man vill söka in till grundskolans musiklinje eller till musikgymnasier så får man här bästa förberedelse. Elever från estetiska linjen på gymnasiet kommer gärna till våra teorikurser för att komplettera eller fylla vissa luckor. För sökning inför musikhögskolan/folkhögskola kan du behöva vår Preparandkurs som går i snabbare takt.

Mer om mål och innehåll.
Anmälan till musikteori
Personlig rådgivning: jin.limus@lundsmusiksalong.se

Crash Course musiklära, vuxna:

2 ggr 110 min individuell lektion + ca 70 min eget arbete mellan lektionerna.
Lär dig läsa noter och rytmer, lär känna de viktigaste ackorden och
musiktermerna och ta tillfället i akt att fråga allt du undrat om sen länge.

Pris: 3 200kr inkl moms

Två lektioner placeras två dagar efter varandra, helg eller enligt överenskommelse.
Löpande kursstart, även under sommaren. VÄNNER? Du kan ta med upp till 2
vänner utan extra kostnad. Du är betalansvarig för hela gruppen.

Anmälan till crash course