Musiklära, gehör, practical musicianship

Anmälan

Accelerando: musiklära, gehör, practical musicianship

Musikglädje genom kunskap.
Vi kallar kurserna Accelerando, en musikalisk term som betyder att speltempot ökar.
Att äga sitt musicerande genom aktiv förståelse och att förstå genom aktiv lyssnande – det önskar vi för oss alla våra elever.

I denna kurs upptäcker våra elever musikens hemligheter, allt som gör att musiken hänger ihop på ett så fascinerande sätt.  De lär sig att hantera musikens byggstenar på egen hand, känna igen dem och sätta ihop dem till egen musik.  I lektionerna ingår även gehörsträning, “listening by understanding” som är en förutsättning för att utveckla “practical musicianship” och också en del av de praktiska ABRSM-proven.

20 tillfällen på 50 min i liten grupp.
Pris 2400 kr + arbetsbok (ca 90 kr) + ev avgift till extern examination (400 kr och uppåt)
Vi ordnar provtillfälle utan extra kostnad.

Utifrån elevernas nivå och ålder bildar vi små grupper som kallas till schemaläggningsmöte. Där bestämmer vi kursdagar- och tider, delar ut kursmaterial och startar upp arbetet.
Från och med ht 2021 erbjuder vi kurser på onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar.

Vi arbetar med fem progressiva nivåer och hjälper dig hitta rätt vid anmälan.
Grundkursen passar alla åldrar från 9 år uppåt.

Dessa kurser används med fördel om man vill söka in till grundskolans musiklinje eller till musikgymnasier. Elever från estetiska linjen kommer gärna till oss för att befästa det de lärt sig, ofta i kombination med piano- ackordspel.
För sökning inför musikhögskolan/folkhögskola kan du behöva vår Preparandkurs som går i snabbare takt.

Mer om mål och innehåll.
Anmälan
Personlig rådgivning: fredrik.limus@lundsmusiksalong.se

Crash Course musiklära, vuxna:

2 ggr 110 min individuell lektion + ca 70 min eget arbete mellan lektionerna.
Lär dig läsa noter och rytmer, lär känna de viktigaste ackorden och
musiktermerna och ta tillfället i akt att fråga allt du undrat om sen länge.

Pris: 3200kr inkl moms

Två lektioner placeras två dagar efter varandra, helg eller enligt överenskommelse.
Löpande kursstart, även under sommaren. VÄNNER? Du kan ta med upp till 2
vänner utan extra kostnad. Du är betalansvarig för hela gruppen.

© Gabriele Katthän