Musiklära, gehör, practical musicianship

Anmälan

Accelerando: musiklära, gehör, practical musicianship

Musikglädje genom kunskap. Att äga sitt musicerande genom aktiv förståelse och aktiv lyssnande och att kunna träffa medvetna egna val – det önskar vi oss för alla våra elever. Kursens namn, accelerando, betyder att farten ökar.

I denna kurs upptäcker eleverna musikens hemligheter, allt som gör att musiken hänger ihop på ett så fascinerande sätt.  De lär sig att hantera musikens byggstenar på egen hand, känna igen dem och sätta ihop dem till egen musik.  I lektionerna ingår även gehörsträning, “listening by understanding” som är en förutsättning för att utveckla “practical musicianship” och också en del av de praktiska ABRSM-proven.

24 tillfällen på 50 min i liten grupp.
Pris 3 400 kr Specialpris: 2400 kr + arbetsbok (ca 90 kr) + ev avgift till extern examination (400 kr och uppåt)
Vi ordnar provtillfälle utan extra kostnad.

Teoriundervisning ges på onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar. Vi placerar eleverna i grupperna utifrån ålder och nivå.
Vi arbetar med fem progressiva nivåer och hjälper dig hitta rätt vid anmälan.
Grundkursen passar alla åldrar från 9 år uppåt.

Dessa kurser används med fördel om man vill söka in till grundskolans musiklinje eller till musikgymnasier. Elever från estetiska linjen på gymnasiet kommer gärna till oss för att befästa det de lärt sig, ofta i kombination med piano- ackordspel. För sökning inför musikhögskolan/folkhögskola kan du behöva vår Preparandkurs som går i snabbare takt.

Mer om mål och innehåll.
Anmälan
Personlig rådgivning: fredrik.limus@lundsmusiksalong.se

Crash Course musiklära, vuxna:

2 ggr 110 min individuell lektion + ca 70 min eget arbete mellan lektionerna.
Lär dig läsa noter och rytmer, lär känna de viktigaste ackorden och
musiktermerna och ta tillfället i akt att fråga allt du undrat om sen länge.

Pris: 3 200kr inkl moms

Två lektioner placeras två dagar efter varandra, helg eller enligt överenskommelse.
Löpande kursstart, även under sommaren. VÄNNER? Du kan ta med upp till 2
vänner utan extra kostnad. Du är betalansvarig för hela gruppen.

Anmälan här