Musiklära, gehör, practical musicianship: mer om mål och innehåll

KURSER I MUSIKLÄRA, GEHÖR och PRACTICAL MUSICIANSHIP

Musikglädje växer genom kunskap.
I alla våra kurser arbetar du mot följande mål:

Mål ett: Du lyssnar på den klingande musiken på ett nytt sätt, upptäcker byggstenar och hur allt hänger ihop. Tillsammans skapar vi ett större utrymme för din kreativitet.

Mål två: Du lär dig hantera noter. Den noterade musiken blir klingande inom dig. Det är mycket bra att kunna spela/sjunga på gehör, men nu kan du även läsa in dig i nerskrivna musikskatter. Läs först och spela/sjung sedan. Alla kan!

Mål tre: Du har en klingande melodi ”i huvudet” och får nu alla verktyg att kunna notera den korrekt. Du lär dig mallar för fras- och satsbildning och arbetar vidare utifrån din egen fantasi. Därefter hjälper dig olika notskrivnings- och arrangeringsprogram vidare.

Mål fyra: Du vill kunna spela med andra och lär dig taktera, ge insatser, lyssna på flera stämmor samtidigt och ”prata musik”.

Innehåll: Vi tränar på not- och rytmläsning, skalor, intervaller, treklanger, musiktermer mm. Vi pratar om klaver, taktarter, intervall, tonarter och harmonilära. Mellan lektionerna arbetar du självständigt. All teori kopplas direkt ihop med gehörsövningar. Du sjunger, klappar och spelar på ditt instrument. Grupperna är nivågraderade och du möter en entusiastisk pedagog.
Är du osäker på din nivå kan du få goda råd ifrån oss.

Vi avslutar gärna de längre kurserna med en internationellt giltig certifiering. Beställ mer info av oss eller kolla på www.abrsm.org. Deltagande i provet är helt frivilligt.
Arbetsmaterialet som vi använder finns i hela världen och fungerar för alla åldrar och musikstilar. Grundkursen passar alla åldrar från 9 år uppåt.

Copyright: Gabriele Katthän

© Gabriele Katthän