samarbetspartners

Goda samarbeten glädjer många.

Vi samarbetar med firman Juhl Sörensen Köpenhamn www.piano.dk och www.piano.se. Firma Juhl Sörensen ansvarar för stämningar och instrumentvård av våra pianon och flyglar.
Inför ett ev. köp kan du hos oss pröva olika storlekar av nya Kawaipianon och – flyglar, även olika Yahamapianon och digitalpianon.
Anmälan till instrumentprövning via info@lundsmusiksalong.se
Våra elever erbjuds rabatt vid köp av instrument. Prata med Morten Juhl Sörensen eller med Jan Beck Eriksson.

Har du inget eget övningspiano kan du hyra eller hyrköpa via Juhl Sörensen.
Tänk på att de har marknadens finaste instrument till mycket förmånliga priser.

Handledare/praktik: Vi tar regelbundet emot praktiserande studenter från Musikhögskolan i Malmö www.mhm.lu.se

Mentorskap: Vi glädjer oss åt mångårigt aktivt mentorskap av Prof Ann- Krestin Vernersson från Musikhögskolan i Malmö inom ämnen rytmik och metodik för de yngre barnen. Även Prof Hans Pålsson, piano, Lars Jöneteg, violin och Ninni Carr, folkmusik, alla Musikhögskolan i Malmö är viktiga kontinuerliga bollplank i vårt arbete, utöver deras arbete som gästlärare.

Internationella musikcertifieringar: Vi samarbetar med ABRSM, The Associated Board of the Royal schools of Music som ordnar regelbundna besök av examinatorer från England. Elever från andra skolor eller från privatlärare är välkomna att göra såväl sin praktiska examen som sin musikteoriskrivning hos oss.  Vi ordnar även fortbildningar för lärare på andra skolor för att sprida kunskap om ABRSM.  Kontaktperson: Gabriele Katthän 046-141055.

Lunds Kommun, kultur- och fritidsförvaltningen: vi samarbetar kring större arrangemang som Vinterlund, Sommarlund och Kulturnatten.  Via musikcheck är vi en auktoriserad leverantör av musikundervisning på ungas fritid.

Lunds Kommun, vård- och omsorgsförvaltningen: vi samarbetar kring arrangemang för seniorer, t ex Julmusik på äldreboende.

Författaren och poeten Niklas Törnlund: Efter gemensamma projekt 2017 och 2018 glädjer vi oss åt kontinuerligt samarbete från och med augusti 2020. Niklas Törnlund anordnar egna lektioner och workshops med egen firma i våra lokaler.

Lunds Universitet/Odeum: vårt mångåriga samarbete kring studenters övningsmöjlighet i våra lokaler går ut 2020-09-30. Vi kommer inte förlänga avtalet p g a upprepade säkerhetsproblem.

Blomarrangemang och blommor till elever i samband med våra konserter kommer från Gloriosa blommor: 046 – 58250

© Gabriele Katthän

Vi samarbetar även med…

ABRSMABRSM

ABRSM

Stadsevent.se - Evenemang i Focus