Tioklippkort vuxna, alla instrument – Mindfulness in Music

Despina på sin disputation

Tioklippkort för studenter och vuxna – vi kallar linjen Mindfulness in Music

Varför “Mindfulness in Music?” Att musicera är att uppleva sinnesnärvaro. Här ställs inga krav på övning eller utveckling utan det är ögonblicket som gäller. Genom fokusering och reflektion tar du tillvara på nuet på ett medvetet sätt. Du får tillgång till kreativa resurser som du kanske hade glömt att du har. Efter en stund i musikens värld återgår du med nya krafter till ditt arbete. Att musicera utökar hjärnans, kroppens och känslornas växlingskapacitet. För många är detta en väg ur stressen.

Här undervisas du på enskilda lektioner av din lärare. Ett instrument ska du vanligtvis ha själv eller hyra. När du har valt instrumentet väljer du inrikting linje 3. Behöver du hjälp så ring eller maila!

Anmälan

Valbar lektionslängd: 30 eller 45 min. Priser
Giltighet 6 månader från första lektionstillfället. Nytt kort kan lösas när som helst.
Löpande start i mån av plats. Lektionstider bokas individuellt med läraren.
Återbud: minst 48 tim i förväg direkt till läraren.
Hela kursavgiften betalas i förväg.

Vi vet att studenter och vuxna har andra behov än barn och ungdomar och har därför utvecklat det här mycket flexibla paketet som även passar våra seniorer. Här hittar du din plats, oberoende av om du aldrig har spelat ett instrument, vill knyta an till ett spel som vilat ett tag, starta om eller utveckla dig vidare, även som redan yrkesverksam musiker.

Ett klippkort påbörjas alltid med ett samtal mellan din lärare och dig om dina individuella mål och vad läraren tänker bidra med.
Flera av oss är specialister på att diagnosticera och rätta till problem som orsakats av olämplig spelteknik eller saknade musikaliska byggstenar.

Hanna, Anna och Olga sexhändigt på Ideon

© Gabriele Katthän