Terminstider och undervisningsveckor

LIMUS – latest information regarding the corona virus (updated 5th of November 2020)

Musicera mera i sommar 2020:
Sommarklippkort v 21-33

Höstterminen 2020

Linje 1: Music Kindergarten Start v 36 och v 48. Löpande intagning i mån av plats fram tills en vecka efter kursstarten. Kursen som startar v 48 sträcker sig till v 7 2021.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Schemaläggning för inskrivna elever: 19 och 20 aug.
Undervisningsveckor: v 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49.
Varav gruppveckor: v 42, 47 och 48  eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 50, 51
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner även v 50 och 51.
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 40 och 44

Covid 19: Skulle Lunds Kommun besluta om stängning av grundskolorna, så förbehåller vi oss rätten att flytta undervisningsveckor till vårtermin 2021, alternativt tillfälligt byta till digitala lektioner.

Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren.

Våra elever på linje 2 utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin ( “flexlektioner) under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna. Covid-19: Dessa två flexlektioner kan användas som digitala lektioner under förutsättning att läraren godkänner det. Elever på linje 2 med musikcheck kan tyvärr inte ta igen missade lektioner – så är Lunds Kommuns regler.

Vårterminen 2021:

Linje 1: Music Kindergarten Kursen som startade v 48 fortsätter till v 7. Nästa kursomgång startar v 10. Löpande intagning i mån av plats fram tills en vecka efter kursstarten.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Ingen schemaläggning förutom för nya elever.
Meddela din lärare innan jul om du vill ändra på din speltid. Första undervisningsvecka: v 2
Undervisningsveckor: v 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Varav gruppveckor: v 11, 12 och 16 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 18,19
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner v 18, 19
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 7, 8 och 13

Covid 19: Skulle Lunds Kommun besluta om stängning av grundskolorna, så förbehåller vi oss rätten att flytta undervisningsveckor till slutet av vårterminen,  alternativt tillfälligt byta till digitala lektioner.

Under terminen går det alltid bra att fråga efter restplatser till reducerat pris.
Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren.

Våra elever på linje 2 utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin ( “flexlektioner) under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna. Covid-19: Dessa två flexlektioner kan användas som digitala lektioner under förutsättning att läraren godkänner det. Elever på linje 2 med musikcheck kan tyvärr inte ta igen missade lektioner – så är Lunds Kommuns regler.

Musicera mera i sommar 2021:
Sommarklippkort v 20-32

Höstterminen 2021

Linje 1: Music Kindergarten Start v 36 och v 47 (!). Löpande intagning i mån av plats fram tills en vecka efter kursstarten. Kursen som startar v 47 sträcker sig till v 7 – 2022

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Schemaläggning för inskrivna elever: 19 och 20 aug.
Undervisningsveckor: v 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46,47, 48.
Varav gruppveckor: v 42, 47, 48 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 49, 50
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner även v 49 och 50.
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 39 och 44

Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren.

Våra elever på linje 2 utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin ( “flexlektioner) under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna. Elever på linje 2 med musikcheck kan tyvärr inte ta igen missade lektioner – så är Lunds Kommuns regler.