Terminstider och undervisningsveckor

Vårterminen 2020:

Linje 1: Music Kindergarten Kurser som startade v 48 fortsätter v 2 -7.
Nya kursomgångar startar v 10. Därefter löpande intagning i mån av plats.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Ingen schemaläggning förutom för nya elever.
Meddela din lärare innan jul om du vill ändra på din speltid. Första undervisningsvecka: v 3
Undervisningsveckor: v 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Varav gruppveckor: v 12, 13, 17, eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 19, 20
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner v 19, 20
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 8, 9 och 15

Under terminen går det alltid bra att fråga efter restplatser till reducerat pris.
Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren. Våra elever utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna.

Musicera mera i sommar 2020:
Sommarklippkort v 21-33

Höstterminen 2020

Linje 1: Music Kindergarten Start v 36 och v 48. Efter kursstarter löpande intagning i mån av plats. Kursen som startar v 48 sträcker sig till v 7 2021.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Schemaläggning för inskrivna elever: 19 och 20 aug.
Undervisningsveckor: v 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49.
Varav gruppveckor: v 42, 47 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 50, 51
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner även v 50 och 51.
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 40 och 44

Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren. Våra elever utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna.