Terminstider och undervisningsveckor

LIMUS – new information regarding the corona virus (updated 20th of March 2020)

Vårterminen 2020:

Linje 1: Music Kindergarten Nästa kursomgång startar v 36.
För kurserna som startade v 10 tar vi inte fler barn.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Ingen schemaläggning förutom för nya elever.
Meddela din lärare innan jul om du vill ändra på din speltid. Första undervisningsvecka: v 3
Undervisningsveckor: v 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Varav gruppveckor: v 12, 13, 17, eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 19, 20
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner v 19, 20
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 8, 9 och 15

OBS! Ifall Lunds Kommun stänger skolor pga Coronaepidemin, så förbehåller vi oss att flytta reguljära lektionsveckor till veckorna 22, 23, 24 och ev 25. Vår information uppdateras löpande, se länken ovan. 

Under terminen går det alltid bra att fråga efter restplatser till reducerat pris.
Konserter: se konsertkalendern.

OBS! Pga Coronaepidemin har vi fn (2020-03-13) ställt in våra offentliga elevkonserter. På konserterna 28/3, 4/4 och 8/4 kommer istället lärarna att musicera. Konserterna den 1 maj kan komma ges som interna konserter.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren. Våra elever utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna.

Musicera mera i sommar 2020:
Sommarklippkort v 21-33

Höstterminen 2020

Linje 1: Music Kindergarten Start v 36 och v 48. Efter kursstarter löpande intagning i mån av plats. Kursen som startar v 48 sträcker sig till v 7 2021.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Schemaläggning för inskrivna elever: 19 och 20 aug.
Undervisningsveckor: v 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49.
Varav gruppveckor: v 42, 47 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 50, 51
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner även v 50 och 51.
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 40 och 44

OBS! Pga Coronaepidemin förbehåller vi oss att starta höstterminen för linje 2  redan v 34 med en flexvecka  för lektioner som ev inte kunnat ges under vårterminen.

Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren. Våra elever utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna.