Terminstider och undervisningsveckor

Se våra Covid-19-regler här.

Musicera mera i sommar 2022:
Sommarklippkort v 20-32. Musikläger v 25.

Höstterminen 2022

Linje 1: Music Kindergarten Start v 36 och v 48. Löpande intagning i mån av plats fram tills en vecka efter kursstarten. Kursen som startar v 48 sträcker sig till v 7 – 2022

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Schemaläggning för inskrivna elever: 17 och 18 aug.
Undervisningsveckor: v 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46,47, 48.
Varav gruppveckor: v 42 och 43 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 49, 50
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner även v 49 och 50. Alternativt har de extra ensemblelektioner vid tidigare tillfällen.
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 39 och 44

Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren.

Våra elever på linje 2 utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin ( “flexlektioner) under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna. Elever på linje 2 med musikcheck kan tyvärr inte ta igen missade lektioner – så är Lunds Kommuns regler.

Vårterminen 2023:

Linje 1: Music Kindergarten Kursen som startade v 48 fortsätter till v 7. Nästa kursomgång startar v 10. Löpande intagning i mån av plats fram tills en vecka efter kursstarten.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Ingen schemaläggning förutom för nya elever.
Meddela din lärare innan jul om du vill ändra på din speltid. Första undervisningsvecka: v 2
Undervisningsveckor: v 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Varav gruppveckor: v 11 och 12 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 18, 19
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner v 18, 19. Alternativ har de extra ensemblelektioner vid tidigare tillfällen. 
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 7, 8 och 14.

Under terminen går det alltid bra att fråga efter restplatser till reducerat pris.
Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka, alternativ ges som digital lektion. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren.

Våra elever på linje 2 ( gäller ej musikcheckselever) kan ta igen 2 lektioner per termin ( “flexlektioner) under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna Dessa lektioner kan ges på annan tid e. ö med läraren.