Terminstider och undervisningsveckor

Vårterminen 2018:

Linje 1: Music Kindergarten fortsätter v 1-8 (beroende på kursdag) med kurserna som började v 48/2017.
Nya kursomgångar startar v 10. Därefter löpande intagning i mån av plats.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Inga schemaläggning förutom för nya elever.
Meddela din lärare innan jul om du vill ändra på din speltid. Första undervisningsvecka: v 2
Undervisningsveckor: v 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17.
Varav gruppveckor: v 10, 11, 16 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 18, 19.
OBS! Elever via Staffanstorps musikskolecheck har reguljära lektioner v 18, 19.
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 7, 8 och 13

Det går bra att fråga efter restplatser till reducerat pris.
Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren. Våra elever kan ta igen max 2 lektioner per termin under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna.

Musicera mera i sommar 2018:
Sommarklippkort v 20-32

Höstterminen 2018:

Linje 1: Music Kindergarten Start v 36 och v 48. Efter kursstarter löpande intagning i mån av plats. Kursen som startar v 48 sträcker sig till v 7- 2019.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Schemaläggning för inskrivna elever: 16/17augusti
Undervisningsveckor: v 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
Varav gruppveckor: v 42, 45, 46 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 49, 50
OBS! Elever via Staffanstorps musikskolecheck har reguljära lektioner v 49, 50
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 39, 44

Det går bra att fråga efter restplatser till reducerat pris.
Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren. Våra elever kan ta igen max 2 lektioner per termin under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna.