Suzukiundervisning på LIMUS

Musikundervisning enligt Suzukimetoden på LIMUS

Viktiga byggstenar i denna metod är bl a:

– Spela/härma på gehör innan notläsning.
Detta innebär att en viss repertoar repetitivt måste lyssnas på dagligen.
– Tidig start, helst från 3-4 år
– Aktiv föräldramedverkan
En förälder ska delta i varje lektion genom att anteckna noga. Föräldern ska dagligen öva med barnet hemma och kunna hjälpa det lilla barnet att hantera instrumentet  – men inte tvunget kunna spela själv.
– Kontinuerlig utantill-upprepning av repertoar i gemensamma lektioner som kompletterar individuella lektioner.
– Stor respekt för läraren som minutiöst styr barnens undervisning.
– Stor respekt för andra barn, man ska lyssna på och härma varandra.
– En vacker tonbildning på instrumentet (”Beautiful tone, beautiful heart”)

Metoden, och byggstenar av metoden, kan användas fritt i olika sorters musikundervisning och anpassas individuellt. (1)

På LIMUS har vi flera examinerade Suzukipedagoger som efter önskemål kan utveckla Suzukielever upp till de högre nivåerna. I lärarteamet finns också pedagoger som ger suzukiinspirerad undervisning för de yngre barnen. Vi blandar undervisningsinnehåll individuellt för att t. ex. parallellt utveckla notläsning. Gehörsbaserad undervisning och andra byggstenar, bland annat den vackra tonbildningen, finns i många metoder och är en viktig beståndsdel för all undervisning på LIMUS.

Vem kan få Suzukiundervisning på LIMUS?
För barn mellan 3 – 4 år brukar vi rekommendera vår Music Kindergarten där vi kombinerar det bästa av olika metoder. Vill man gärna ha individuell undervisning enligt Suzukimetoden är man välkommen att starta från 4 år uppåt.  Elever som är äldre  än 9  år tar vi främst in ifall de redan har spelat några år enligt Suzukimetoden. Det går bra att byta öva till oss om man har gått på Suzukilektioner på en annan skola.

Kan man använda sin musikcheck?
Ja. Det finns inte något hinder att spela enligt Suzukimetoden eller suzukiinspirerat med musikcheck.

Musikchecken föreskriver minsta antal lektioner och minsta lektionslängd – men inte val av metod. Våra musikcheckselever deltar som alla andra elever i gemensamma lektioner, elevkonserter och workshops och deras föräldrar är alltid välkomna att delta i lektionerna. Som privatskola kan vi även erbjuda vuxenundervisning vilket många föräldrar är glada för.

Anmäl ditt barn för en vanlig musikcheck och skriv i kommentaren att du är intresserad av Suzukiundervisning.

Anmälan till linje 2 här.
Anmälan till musikcheck här.
Välj LIMUS Musikskola som anordnare.

(1) Lite mer om Suzukiundervisning i Lund:
Hittills erbjuds offentlig finansierad suzukiundervisning exklusivt på kommunala Kulturskolan. Ämnen “Suzukipiano” och “Suzukifiol” får inte finnas  med i utbudet för musikchecken. Barn i musikchecksåldern ges alltså inte tillgång till att aktivt välja ämnen som ” Suzukipiano” och “Suzukifiol”.  Alla dessa barn hänvisas istället till Kulturskolans exklusiva linje som av kommunen får särskild offentlig subvention, dvs extra pengar utanför musikchecken.

Denna exklusivitet förklaras med att Suzukiundervisning skulle vara skyddat med ett varumärke och strikt följa obligatoriska musikpedagogiska regler.  Dessa obligatoriska regler skulle inte vara förenliga med musikcheckens utformning.

Ska musikchecken verkligen exkludera några barn p g a en undervisningsmetod? Våra elevföräldrar bad oss att undersöka saken lite närmare.

“Det finns inga obligatoriska normer för att arbeta med Suzukimetoden”.  Så skriver Kerstin Wartberg, tysk Suzuki pionjär och nära medarbetare till Shinichi Suzuki  i brev till LIMUS  2020-07-23.

Suzukimetoden används och får användas på många olika sätt  inom musikpedagogisk verksamhet, undervisning, workshops och konserter.  Alla dessa olika sätt inom musikpedagogisk verksamhet får kallas suzukiundervisning. Det finns ingen som har tolkningsrätt eller kan åberopa ett varumärkesskydd på suzukimetoden inom musikpedagogik. Det är också fritt att kalla sig suzukilärare, även om det är en fördel att ha genomgått en specifik utbildning.  OBS! På LIMUS undervisar enbart utbildade lärare.

Läs mer på hemsidan avd DSG, Deutsche Suzuki Gesellschaft här.

Det har fallit en betydelsefullt dom i frågan, gällande för hela Europa, dvs även för Sverige. Domen har laga kraft.  Läs gärna här Texten finns på engelska och tyska.

För oss förefaller splittringen som verkar finnas bakom denna dom, som om den ena sidans önskemål om kontroll av en marknad och anspråk på exklusivitet skulle förhindra att en användbar undervisningsmetod skulle tillhandahållas till alla barn och deras professionella lärare till jämlika villkor.

Vi på LIMUS inkluderar alla barn.

Vi engagerar oss för att ge alla barn tillgång till ett brett utbud av goda och kvalitetssäkrade undervisningsmetoder. Hos oss får alla elever, och självklart också de på den för denna fråga relevanta linje 2, både med och utan musikcheck, en god undervisning, som även innefattar byggstenar som utgör suzukimetoden. Tyngdpunkter väljer vi utifrån varje barns enskilda behov.

2020-07-29