Suzukiundervisning på LIMUS

Musikundervisning enligt Suzukimetoden på LIMUS

Viktiga byggstenar i denna metod är bl a:

– Spela/härma på gehör innan notläsning.
Detta innebär att en viss repertoar repetitivt måste lyssnas på dagligen.
– Tidig start, helst från 3-4 år
– Aktiv föräldramedverkan
En förälder ska delta i varje lektion genom att anteckna noga. Föräldern ska dagligen öva med barnet hemma och kunna hjälpa det lilla barnet att hantera instrumentet  – men inte tvunget kunna spela själv.
– Kontinuerlig utantill-upprepning av repertoar i gemensamma lektioner som kompletterar individuella lektioner.
– Stor respekt för läraren som minutiöst styr barnens undervisning.
– Stor respekt för andra barn, man ska lyssna på och härma varandra.
– En vacker tonbildning på instrumentet (”Beautiful tone, beautiful heart”)

Metoden, och byggstenar av metoden, kan användas fritt i olika sorters musikundervisning och anpassas individuellt. (1)

På LIMUS har vi examinerade Suzukipedagoger som efter önskemål kan utveckla Suzukielever upp till de högre nivåerna. I lärarteamet finns också pedagoger som ger suzukiinspirerad undervisning för de yngre barnen. Vi blandar undervisningsinnehåll individuellt för att t. ex. parallellt utveckla notläsning. Gehörsbaserad undervisning och andra byggstenar, bland annat den vackra tonbildningen, finns i många metoder och är en viktig beståndsdel för all undervisning på LIMUS.

Vem kan få Suzukiundervisning på LIMUS?
För barn mellan 3 – 4 år brukar vi rekommendera vår Music Kindergarten där vi kombinerar det bästa av olika metoder. Vill man gärna ha individuell undervisning enligt Suzukimetoden är man välkommen att starta från 4 år uppåt.  Elever som är äldre  än 9  år tar vi främst in ifall de redan har spelat några år enligt Suzukimetoden. Det går bra att byta över till oss om man har gått på Suzukilektioner på en annan musik- eller kulturskola.

Kan man använda sin musikcheck?
Ja. Det finns inte något hinder att spela enligt Suzukimetoden eller suzukiinspirerat med musikcheck.

Musikchecken föreskriver minsta antal lektioner och minsta lektionslängd – men inte val av metod. Våra musikcheckselever deltar som alla andra elever i gemensamma lektioner, elevkonserter och workshops och deras föräldrar är alltid välkomna att delta i lektionerna. Som privatskola kan vi även erbjuda vuxenundervisning vilket många föräldrar är glada för.

Anmäl ditt barn till musikchecken och skriv i kommentaren att du är intresserad av Suzukiundervisning.

Anmälan till linje 2 här.
Anmälan till musikcheck här.
Välj LIMUS Musikskola som anordnare.

Sommarkurser och ett sommarläger med Suzukimetoden hittar du här.

(1) Varför hittar jag inte ämnen Suzukipiano eller – fiol i katalogen för Lunds musikcheck?
Hittills erbjuds offentlig finansierad suzukiundervisning exklusivt på kommunala Kulturskolan. Ämnen “Suzukipiano” och “Suzukifiol” får inte finnas som enskilda ämnen i utbudet för musikchecken. Barn i musikchecksåldern ges alltså inte tillgång till att aktivt välja ämnen som ” Suzukipiano” och “Suzukifiol”.  Dessa barn hänvisas istället till Kulturskolans exklusiva linje som av kommunen får särskild offentlig subvention, dvs extra pengar utanför musikchecken. Lunds politiker har beslutat det ska startas en utredning kring detta tidig höst 2021. En ev förändring kommer dock troligen inte ske förrän höst 2022.

Kulturskolans exklusivitet förklaras med att Suzukiundervisning skulle vara skyddat med ett varumärke och strikt följa obligatoriska musikpedagogiska regler.  Dessa obligatoriska regler skulle inte vara förenliga med musikcheckens utformning.

Ska musikchecken verkligen exkludera några barn p g a en undervisningsmetod? Våra elevföräldrar bad oss att undersöka saken lite närmare.

“Det finns inga obligatoriska normer för att arbeta med Suzukimetoden”.  Så skriver Kerstin Wartberg, tysk Suzuki pionjär och nära medarbetare till Shinichi Suzuki  i brev till LIMUS  2020-07-23.

Suzukimetoden används och får användas på många olika sätt  inom musikpedagogisk verksamhet, undervisning, workshops och konserter.  Alla dessa olika sätt inom musikpedagogisk verksamhet får kallas suzukiundervisning. Det finns ingen som har tolkningsrätt eller kan åberopa ett varumärkesskydd på suzukimetoden inom musikpedagogik. Varumärkesskydd finns däremot kvar på titeln “Suzukilärare”. För att få kalla sig Suzukilärare måste en lärare köpa den privata utbildningen till Suzukilärare av Suzukiförbundet. Läraren måste också vara medlem (med hög medlemsavgift) i respektive landets Suzukiförbund.

Läs mer på hemsidan avd DSG, Deutsche Suzuki Gesellschaft här.

Det har fallit en betydelsefull dom i frågan, gällande för hela Europa, dvs även för Sverige. Domen har laga kraft.  Läs gärna här Texten finns på engelska och tyska.

För oss förefaller splittringen som verkar finnas bakom denna dom, som om den ena sidans önskemål om kontroll av en marknad och anspråk på exklusivitet skulle förhindra att en användbar undervisningsmetod skulle tillhandahållas till alla barn och deras professionella lärare till jämlika villkor.

Vi på LIMUS inkluderar alla barn.

Vi engagerar oss för att ge alla barn tillgång till ett brett utbud av goda och kvalitetssäkrade undervisningsmetoder. Hos oss får alla elever, och självklart också de på den för denna fråga relevanta linje 2, både med och utan musikcheck, en god undervisning, som även innefattar byggstenar som utgör suzukimetoden. Tyngdpunkter väljer vi utifrån varje barns enskilda behov.

2021-07-27