Suzukiundervisning på LIMUS

Musikundervisning enligt Suzukimetoden på LIMUS

Viktiga byggstenar i denna metod är bl a:

– Spela/härma på gehör innan notläsning.
Detta innebär att en viss repertoar repetitivt måste lyssnas på dagligen.
– Tidig start, helst från 3-4 år
– Aktiv föräldramedverkan
En förälder ska delta i varje lektion genom att anteckna noga. Föräldern ska dagligen öva med barnet hemma och kunna hjälpa det lilla barnet att hantera instrumentet  – men inte tvunget kunna spela själv.
– Kontinuerlig utantill-upprepning av repertoar i gemensamma lektioner som kompletterar individuella lektioner.
– Stor respekt för läraren som noga styr barnens undervisning.
– Stor respekt för andra barn, man ska lyssna på och härma varandra.
– En vacker tonbildning på instrumentet (”Beautiful tone, beautiful heart”)

Metoden, och byggstenar av metoden, kan användas fritt i olika sorters musikundervisning och anpassas individuellt. (1)

På LIMUS har vi med Rachel Wieser från Schweiz en på hög nivå examinerad Suzukipedagog som kan bygga upp och utveckla även avancerade Suzukielever i fiol. I lärarteamet finns också flera pedagoger som ger suzukiinspirerad undervisning för de yngre barnen. Våra lärare använder både de traditionella Suzukiböckerna, men också nyare material från Suzukis elever bl a Kerstin Wartberg. Parallellt utvecklas notläsning. Gehörsbaserad undervisning och andra byggstenar, bland annat den vackra tonbildningen, finns i många metoder och är en viktig beståndsdel för all undervisning på LIMUS. Skillnaden är strikta regler om konsekvent föräldramedverkan. Den här metoden passar bara om en förälder verkligen alltid aktivt kan delta på varje lektion.

Vem kan få Suzukiundervisning på LIMUS?
Vill man gärna ha individuell undervisning enligt Suzukimetoden är man välkommen att starta från 3- 4 år uppåt.  På grund av en liten kö är det i praktiken ofta 4-5 åringar som får plats. Är man redan 5-6 år och vill testa spela fiol så kan man även välja allround kursen “Hej min fiol” på 10 lektioner i Music Kindergarten. Elever som är äldre än 7 år bör ha spelat några år enligt Suzukimetoden. Det går bra att byta över till oss om man har gått på Suzukilektioner på en annan musik- eller kulturskola.

Kan man använda sin musikcheck?
Ja. Det går jättebra att spela enligt Suzukimetoden eller suzukiinspirerat med musikcheck. Våra musikcheckselever deltar som alla andra elever i gemensamma lektioner, något som kännetecknar även Suzukimetoden. 

MEN! Suzukifiol är inget synligt valbar ämne inom musikchecken. Välj istället “Fiol enligt en japansk metod” (1)

Anmälan till linje 2 här.
Anmälan till musikcheck här.
Välj LIMUS Musikskola som anordnare.

Sommarkurser och ett sommarläger med Suzukimetoden hittar du här.

(1) Varför finns inte ämnet Suzukifiol i katalogen för Lunds musikcheck?
Hittills ges offentlig finansierad suzukiundervisning exklusivt på kommunala Kulturskolan. Kommunen tillåter därför inte ämnet “Suzukifiol” i utbudet för musikchecken. Barn i musikchecksåldern kan inte aktivt välja “Suzukifiol”.  Dessa barn hänvisas istället till Kulturskolans exklusiva linje där de får särskild offentlig subvention = extra pengar utanför musikchecken. Barn i samma ålder som spelar samma instrument kan alltså få olika subventioner. Subventionen är betydligt högre om de går på kommunens egen skola.
Lunds politiker beslutade våren 2021 att en utredning kring detta som skulle göras. Utredningen utökades av förvaltningen och blev först klar först våren 2022. Eftersom det framgick att Suzukifiol problemfritt skulle kunna väljas med musikcheck så fick LIMUS under några dagar ha ämnet valbart i katalogen. Snabbt ändrades detta igen och med hänvisning till ” Kommunens nomenklatur” är det nu “Fiol enligt en japansk metod” som är valbar. 

Kulturskolans exklusivitet förklaras med att Suzukiundervisning skulle vara skyddat med ett varumärke och strikt följa obligatoriska musikpedagogiska regler.  Dessa obligatoriska regler skulle inte vara förenliga med musikcheckens utformning.

Stämmer det? Ska en särskilt metod får kosta mer skattepengar? Våra elevföräldrar bad oss att undersöka saken lite närmare.

“Det finns inga obligatoriska normer för att arbeta med Suzukimetoden”.  Så skriver Kerstin Wartberg, tysk Suzukipionjär och nära medarbetare till Shinichi Suzuki  i brev till LIMUS  redan 2020-07-23.

Suzukimetoden används och får användas på många olika sätt  inom musikpedagogisk verksamhet, undervisning, workshops och konserter.  Alla dessa olika sätt inom musikpedagogisk verksamhet får kallas suzukiundervisning. Det finns ingen som har tolkningsrätt eller kan åberopa ett varumärkesskydd på suzukimetoden inom musikpedagogik.

Varumärkesskydd finns däremot kvar på titeln “Suzukilärare”. För att få kalla sig Suzukilärare måste en lärare köpa den privata utbildningen till Suzukilärare av Suzukiförbundet. Detta är en bra inkomstkälla till förbundet. Läraren måste också bli medlem (dyr medlemsavgift) i respektive landets Suzukiförbund. Helst ska även lärarens elever registreras i klubben och betala medlemsavgift.

Läs mer på hemsidan avd DSG, Deutsche Suzuki Gesellschaft här.

Det har fallit en betydelsefull dom i frågan, gällande för hela Europa, dvs även för Sverige. Domen har laga kraft.  Läs gärna här Texten finns på engelska och tyska.

För oss förefaller splittringen som har lett till denna dom, som om den ena sidan (med svensken och teachertrainern Haukur Hannesson, HH i spetsen) vill kontrollera en marknad med anspråk på exklusivitet och ekonomiska vinster. Denna exklusivitet hävdas alltså även av Lunds Kulturskola dit HH har tätt anknytning. Just nu förhindrar detta att Lunds kommun tillhandahåller en användbar undervisningsmetod till jämlika villkor till alla barn och deras professionella lärare på stans olika musikskolor.

Vi på LIMUS inkluderar alla barn.

Vi engagerar oss för att ge alla barn tillgång till ett brett utbud av goda och kvalitetssäkrade undervisningsmetoder. Hos oss får alla elever, och självklart också de på den för denna fråga relevanta linje 2, både med och utan musikcheck, en god undervisning, som även innefattar byggstenar som utgör suzukimetoden. Tyngdpunkter väljer vi utifrån varje barns enskilda behov.

2022-05-24