Allmänna villkor och regler

Allmänna villkor och regler bl a gällande sjukanmälan, avbokning av plats och återtagande av anmälan

In english

1. Sjukanmälan och avbokning

Vid avbokning av enskilda lektioner pga sjukdom, förhinder: meddela din lärare så tidigt som möjligt.
Vi tillämpar 48-timmarsregeln: Avbokning senare än 48 timmar inför schemalagd lektionstid innebär att lektionstillfället har förfallit. Avbokningen ska meddelas läraren via sms eller mail.

1.1. Ersättningslektioner
Linje 1 = Music Kindergarten: Grupplektioner kan inte ersättas.
Linje 2 = Kurser inom ”Att växa med musiken”:
Individuella lektioner: Maximalt två (2) individuella lektioner per termin kan ersättas, under förutsättning att återbud har meddelats läraren via sms eller mail tidigare än 48 timmar inför schemalagd lektionstid. Ersättningstider måste fungera med lärarens övriga schema och ges främst under våra två reservveckor (se terminstider och undervisningsveckor).
Lektioner som ev missas vid ett grupptillfälle ersätts ej.
Kompiskurs (2d): Kommer bara en av båda deltagare till lektionen så räknas lektionen som förbrukat. Lämnar BÅDA deltagare återbud till samma lektion via sms eller mail tidigare än 48 tim inför schemalagd lektionstid så kan maximalt två (2) lektioner per termin ersättas. Läraren bestämmer lektionstiden.
Elever via Staffanstorps och Lunds musikskolecheck: Inga ersättningslektioner ges vid frånvaro. Detta gäller även elever som går tilläggskurs (2e).

Linje 3 = Mindfulness in music, klippkort:
Senast 48 timmar innan avtalad lektionstid kan du göra en ombokning. Se upp med klippkortets giltighetstid. Avbokar du senare än 48 timmar i förväg så förfaller lektionen.
Linje 4 och 6 = Grupplektioner kan inte ersättas.
Linje 5 = Maxflex, se linje 3.

Sommarkurser: Klippkort läggs upp i början av kursen. Därefter kan endast en (1) lektion flexas inom 48-timmarsregeln. Lektioner på gruppkurser under sommaren kan inte ersättas. Vinterklippkort: Tiderna för Vinterklippkortets tre lektioner bokas fast och utan flex innan första lektionen. Se upp med klippkortens giltighet.

1.2. Sjuk lärare
Är läraren sjuk så ordnar vi en vikarie eller du får igen lektionen vid senare tillfälle.
I mån av möjlighet försöker vi att kontakta dig i förväg om en lektion måste ställas in. Håll alltid dina kontaktuppgifter till oss uppdaterade.

2. Återtagande av anmälan
Generellt: Observera att du inte har någon ångerrätt enligt distansavtalslagen vid anmälan till våra kurser. Detta framgår uttryckligen av lagen, se DAL 2 kap. 11 § p. 12. Vid sen  avanmälan har vi rätt att ta ut skäliga kostnader.

2.1. Återtagande av tillsvidareanmälan till en terminskurs (linje 2), inskrivna elever:
Uppsägning av plats för kurser på linje 2 måste ske skriftligt till LIMUS Musikskola AB, Helgeandsgatan 7, 223 54 Lund. Ange elevens namn, personnummer och vilken lärare den har gått för.
OBS! Det räcker inte att enbart tala med läraren.
Sista uppsägningsdatum inför höstterminen är 1 maj, inför vårterminen 1 dec.

2.1.1 Återtagande av anmälan till en terminskurs (linje 2) efter uppsägningsdatum, inskrivna elever

Till inskrivna elever skickas fakturan för kommande termin i början av dec för vårterminen, respektive i början av juni för höstterminen.
Kontakta oss innan fakturans förfallodatum, om du har missat första deadline till avanmälan. Vi tar i så fall endast ut en administrationsavgift på 600 kr.
Vid avbeställning efter fakturans förfallodatum behöver du betala halva kursavgiften. Vid avbeställning senare än 48 tim innan meddelad starttid behöver du betala hela avgiften.

2.1.2 Återtagande av anmälan till en terminskurs (linje 2), nya elever
Efter anmälningsdatum har du 14 dagar på dig att ångra dig utan kostnad. Därefter blir din anmälan bindande. OBS! Så snart vi har kommit överens om speltid, lärare och skickat ett välkomstmail  upphör din möjlighet att ångra dig gratis. Vill du avbeställa kursen efter att välkomstmailet har skickats, men 48 timmar inför första lektionen, behöver du betala halva kursavgiften. Vid avbeställning senare än så behöver du betala hela avgiften.
Återtagande av anmälan efter att den har blivit bindande: Skulle det inte finnas plats så ställs du på vår kölista. Så snart det blir din tur reserverar vi platsen och informerar dig. Vill du då inte utnyttja en reserverad och erbjuden plats tas en administrationsavgift på 600 kr ut. Har du däremot innan dess informerat oss om att köplats inte längre är aktuell så tar vi inte ut någon avgift.

2.2. Återtagande av anmälan till Tioklippkort (linje 3) och Glädje genom kunskap (linje 4)
Kurs 3a) 3b) och 5b): Kontakta oss innan fakturans förfallodatum om du ångrar dig. Vi tar i så fall endast ut en administrationsavgift på 600kr samt avgift för eventuellt redan förbrukade klipp. Efter förfallodatumet behöver du betala hela kursen.
Gruppkurser 4a), 4c) och 4d): Efter anmälningsdatumet har du 14 dagar att ångra dig utan kostnad. Anmäler du dig senare än 14 dagar innan kursstart och ångrar dig behöver du betala halva kurskostnaden.

2.3. Återtagande av anmälan till en kurs inom Music Kindergarten (linje 1) samt Instrumentkarusellen (4b)
Ska en anmälan till Music Kindergarten eller Instrumentkarusellen återtas så kostar det 600 kr. Vid avanmälan senare än 4 veckor innan kursstarten behöver du betala halva kursavgiften. Anmäler du dig senare än 4 veckor innan kursstart och ångrar dig behöver du betala halva kurskostnaden. Från och med 10 arbetsdagar innan kursstarten behöver du betala hela kursavgiften.

2.4. Återtagande av anmälan till sommarkurs, vinterklippkort, sommarkurser i Music Kindergarten och Instrumentkarusellen sommarkurs
Sommarkurser och vinterklippkort är säsongvara och läggs upp individuellt. Vi bokar in dig för första lektionen och skickar ett välkomstmail. Ångrar du dig innan vi har bokat in dig så tar vi inte ut någon avgift. Vill du avbeställa därefter så  behöver du betala hela kursavgiften.  Sommarkurser i Music Kindergarten samt Instrumentkarusellen sommarkurs är gruppkurser med fast schema. Ska en anmälan återtas så kostar det 400 kr. Från och med 10 arbetsdagar innan kursstarten behöver du betala hela kursavgiften.

2.5. Återtagande av anmälan till musikläger och musikexamen
Vid avanmälan efter bekräftad plats behöver du betala halva avgiften.
Från och med 10 arbetsdagar innan starten behöver du betala hela avgiften.

2.6. Återtagande av tillsvidareanmälan med musikcheck, Lunds och Staffanstorps Kommun:
Musikchecken i Lund avanmäls direkt till Lunds kommun, läs mer här.
Sista dagen för avgiftsfri avanmälan av musikchecken inför kommande termin är 1 maj och 1 december. Vid senare avanmälan tillkommer en expeditionsavgift från Lunds kommun på 250 kr.
Avanmälan efter 15/9 respektive 1/2, debiteras med full avgift.

Staffanstorps kommun tillämpar två månaders uppsägningstid året runt. Terminsavgiften betalas i förväg i systemet Studyalong senast 7 juni inför höstterminen respektive 10 december inför vårterminen. Uppsägning görs i Studyalong. Vi ber att ni även skickar en skriftlig avanmälan till fredrik.limus@lundsmusiksalong.se

3.) Fotografering och filmning: Vid elevers konserter, workshops och lektioner fotograferar och filmar vi ibland. Vi gör detta främst för att kunna visa för dem själva, anhöriga och vänner. Vi vill också kunna berätta om vår verksamhet för intresserade och för dem som vill veta mera. Det sker främst på vår egen hemsida och på skolans FB. Mycket sällan investerar vi i marknadsföring och då främst via tidningen. Vi anger aldrig elevernas namn utan att först konkret fråga om tillåtelse. Genom att godkänna våra regler och villkor godkänner du vårt sätt att hantera fotografering och filmning. Önskar du att ditt barn inte syns på ett foto/en film så ber vi dig om att du meddelar oss detta via mail till info@lundsmusiksalong.se

2024-01-29