Allmänna villkor och regler

Allmänna villkor och regler gällande sjukanmälan, avbokning av plats och återtagande av anmälan

In english

1. Sjukanmälan och avbokning

Vid avbokning av enskilda lektioner pga sjukdom, förhinder: meddela din lärare så tidigt som möjligt.
Vi tillämpar 48-timmarsregeln: Avbokning senare än 48 timmar inför schemalagd lektionstid innebär att lektionstillfället har förfallit. Avbokningen ska meddelas läraren via sms eller mail.

1.1. Ersättningslektioner
Linje 1 = Music Kindergarten: Grupplektioner kan inte ersättas.
Linje 2 = Kurser inom ”Att växa med musiken”:
Maximalt två (2) individuella lektioner per termin kan ersättas, under förutsättning att återbud har meddelats läraren via sms eller mail tidigare än 48 timmar inför schemalagd lektionstid. Ersättningstider måste fungera med lärarens övriga schema och ges främst under våra två reservveckor (se terminstider och undervisningsveckor). Elever via Staffanstorps och Lunds musikskolecheck: Inga ersättningslektioner ges vid frånvaro.

Linje 3 = Mindfulness in music, klippkort:
Senast 48 timmar innan avtalad lektionstid kan du göra en ombokning. Se upp med klippkortets giltighetstid. Avbokar du senare än 48 timmar i förväg så förfaller lektionen.
Linje 4 och 6 = Grupplektioner kan inte ersättas.
Linje 5 = Maxflex, se linje 3.

Sommarkurser: Ett schema för hela klippkortet läggs upp i början av kursen. Därefter kan endast en (1) lektion flexas bort inom 48-timmarsregeln.

1.2. Sjuk lärare
Är läraren sjuk så ordnar vi en vikarie eller du får igen lektionen vid senare tillfälle.
I mån av möjlighet försöker vi att kontakta dig i förväg om en lektion måste ställas in. Håll alltid dina kontaktuppgifter till oss uppdaterade.

2. Återtagande av anmälan

2.1. Återtagande av tillsvidareanmälan till en terminskurs (linje 2), inskrivna elever:
Uppsägning av plats för kurser på linje 2 måste ske skriftligt till LIMUS Musikskola AB, Helgeandsgatan 7, 223 54 Lund. Ange elevens namn, personnummer och vilken lärare den har gått för.
OBS! Det räcker inte att enbart tala med läraren.
Sista uppsägningsdatum inför höstterminen är 1 juni, inför vårterminen 1 dec.

2.1.1 Återtagande av anmälan till en terminskurs (linje 2) efter uppsägningsdatum, inskrivna elever

Till inskrivna elever skickas fakturan för kommande termin i dec och i juni.
Kontakta oss innan fakturans förfallodatum, om du har missat första deadline till avanmälan. Vi tar i så fall endast ut en administrationsavgift på 400 kr.
Vid avbeställning efter fakturans förfallodatum behöver du betala halva kursavgiften. Vid avbeställning senare än 48 tim innan meddelad starttid behöver du betala hela avgiften.

2.1.2 Återtagande av anmälan till en terminskurs (linje 2), nya elever
Efter anmälningsdatum har du 14 dagar på dig att ångra dig utan kostnad. Därefter blir din anmälan bindande. OBS! Ångertiden gäller inte om vi har kommit överens om speltid, lärare och skickat ett välkomstmail. Vill du avbeställa kursen efter att välkomstmailet har skickats, men 48 timmar inför första lektionen, behöver du betala halva kursavgiften Vid avbeställning senare än så behöver du betala hela avgiften.
Återtagande av anmälan efter att den har blivit bindande: Skulle det inte finnas plats så ställs du på vår kölista. Så snart det blir din tur reserverar vi platsen och informerar dig. Vill du då inte utnyttja en reserverad och erbjuden plats tas en administrationsavgift på 400 kr ut. Har du däremot innan dess informerat oss om att köplats inte längre är aktuell så tar vi inte ut någon avgift.

2.2. Återtagande av anmälan till Tioklippkort (linje 3) och Glädje genom kunskap (linje 4)
Kurs 3a)3b) och 4b1): Kontakta oss innan fakturans förfallodatum om du ångrar dig. Vi tar i så fall endast ut en administrationsavgift på 400kr samt avgift för eventuellt redan förbrukade klipp. Efter förfallodatumet behöver du betala hela kursen.
Gruppkurser 4a) och 4c): Efter anmälningsdatumet har du 14 dagar att ångra dig utan kostnad. Anmäler du dig senare än 14 dagar innan kursstart och ångrar dig behöver du betala halva kurskostnaden.

2.3. Återtagande av anmälan till en kurs inom Music Kindergarten (linje 1)
Ska en anmälan till Music Kindergarten återtas så kostar det 400 kr. Vid avanmälan senare än 4 veckor innan kursstarten behöver du betala halva kursavgiften. Från och med 10 arbetsdagar innan kursstarten behöver du betala hela kursavgiften.

2.4. Återtagande av anmälan till sommarkurs eller vinterklippkort
Sommarkurser och vinterklippkort är säsongvara och läggs upp individuellt. När läraren och eleven har kommit överens om ett upplägg skickar vi ut ett välkomstmail. Vill du avbeställa kursen därefter behöver du betala hela kursavgiften. Kö: köar du för en plats på sommarkurs och ångrar dig så tar vi inte ut någon avgift.

2.5. Återtagande av tillsvidareanmälan för elever från Staffanstorp:
Staffanstorps kommun tillämpar två månaders uppsägningstid året runt. Detta betyder: för avanmälan inför höstterminen är sista datumet 15 juni. För avanmälan inför vårterminen är sista datumet 1 nov. Fakturor med halva terminsavgiften skickas ut två gånger per termin – i slutet på september resp november på höstterminen, och i slutet på februari resp april på vårterminen.
Avanmälan görs direkt via Staffanstorps kommuns hemsida. Meddela din avanmälan även till vår administratör för Staffanstorps elever fredrik.limus@lundsmusiksalong.se.