Internationell babyrytmik

Anmälningsblankett

Katjas internationella babyrytmik på LIMUS – Music Kindergarten

Start 2018: vecka 10, vecka 36 och vecka 48.

Katja skapar en härlig musikstund tillsammans med dig och ditt barn, med rörelse och sång. Undervisningen är åldersanpassad och bygger på närhet, lek och värme.
Ni sjunger, dansar, ramsar och leker in musiken i kroppen. Sångerna och ramsorna kommer från hela världen och sjungs i olika språk. Och Katja vill gärna att alla sjunger med!

Katjas stora kontrabas används varje gång, och det är härligt att känna de djupa tonerna vibrera i golvet. Det känns också i magen när Katja spelar på basen med sin stråke! Kom gärna fram till basen och känn direkt på instrumentet! Klockspel, piano och kanske gitarr används också.

In English: Katjas international ”babyrytmik” at LIMUS – Music Kindergarten

The main language in this course will be Swedish, mixed with languages required from the parents. Katja speaks fluent English, Danish and Swedish. She loves to adapt songs and rhymes suggested by the parents. For young children any language is like music – so we give them as much music as possible!
Katja is using her double-bass in lessons, which gives the children extra warmth and lots of good vibrations.
For more information in English, please call 0730-637938.

Torsdagar, kl 9.30-10.15:

Ålder: 9 – 18 mån och en förälder.
OBS! Inga syskon utanför åldersgruppen!

Vid omkring 9 månaders ålder börjar de små röra sig lite mer och upptäcker sin omgivning. Liksom för de allra minsta är närhet och trygghet fortfarande viktigt, men kanske går det lite livligare till på golvet. Vi använder nu också små rytminstrument och Katja utmanar alla lite mer med vildare lekar. Det tillkommer ramsor som ligger bra på tungan. Nyskrivna sånger med sväng och klassiska barnvisor kombineras med sjalar, maracas och såpbubblor.

Torsdagar, kl 10.30-11.15:
Ålder: 4 – 8 mån och en förälder.
OBS! Inga syskon utanför åldersgruppen!

Närhet, trygghet och kontakt är det viktigaste med de allra minsta. Men vi tränar också motoriken och använder sjalar, såpbubblor, fallskärm mm för att stimulera sinnena på ett skönt sätt till både livlig och lugn musik.

Torsdagar, kl 14.30-15.15:
Ålder: 1 – 3 år och en förälder.
Syskongrupp. Hit är ni välkomna även två barn (syskon 1-3 år) med en vuxen.

Med rörelse, sång och ramsor som anpassar sig efter gruppens sammansättning gör barnen sina första steg in i musikens stora värld. Som i de andra två grupperna välkomnas olika språk – i musiken förenas alla!