Vad är LIMUS?

logga flagg A4bLIMUS är en spjutspets för den nya branschen Privata Musikskolor i Sverige. Här hittar du ett lokalt kulturföretag som tydligt positionerar sin verksamhet som utbildning.

Livslång musikglädje genom att musicera själv och tillsammans med andra!

Vi erbjuder dig ett stort utbud av lustfyllda progressiva musikutbildningar för alla åldrar.

Våra ledstjärnor är konstnärlig kompetens, pedagogiskt nytänkande, en levande konsertverksamhet och möten som stöder just dina personliga mål.

Vi bidrar till dynamisk utveckling för musiklivets framtid utifrån ett professionellt helhetsperspektiv. Att integrera det internationella perspektivet är viktigt.

Läs mer under Vision och Mål

LIMUS startades 2010 som enskild firma. 2018 ändrades driftformen till AB på grund av cancersjukdom.

I februari 2018 startade vi också en insamling till cancerfonden – LIMUS: Musik för hela livet. Vi nådde målet med att samla in 10 000 kr men fortsätter! I länken finns förklaringen om bakgrunden till just denna insamling. Bidra gärna, du också!

Ägare av LIMUS AB är Gabriele Katthän, Fredrik Schützer, Mohan Zheng och Jin Kuh.
Alla ägare arbetar som lärare på skolan. För oss innebär driftsformen yrkeskompetens och bejakande av direkt ansvar.

Ingen av oss har ett vinstintresse annat än att kunna livnära oss på vårt arbete och kompetens. Vi arbetar ytterst kostnadseffektivt för att klara alla stora utgifter: skäliga löner till lärarna, skatter (även 25% moms!) och hyror. Flytten från den nu rivna Svaneskolan till Gernandtska Lyckan på Helgeandsgatan  gav oss visserligen ett härligt eget hus, men också en fyrdubblad hyra.

LIMUS har f n (juli 2022) 24 fast timanställda lärare och ca 520 elever i alla åldrar. Vi ger ca 10 000 (!) undervisningstimmar och ca 20 konserter per år och finansieras i huvudsak genom elevernas avgifter och till en del av kommunala medel som ges till elever med musikcheck. Ev överskott investeras direkt i verksamheten, oftast som projekt som gagnar både elever och lärare.

Skolans administration bärs av Gabriele Katthän (skolledare, konsertverksamhet, personalansvar), Fredrik Schützer (ansvarig för musikcheck Lund och Staffanstorp, intagning av elever, biträdande skolledare), Anna Socha (Music Kindergarten, speedadmin, fakturering) och Jin Kuh (fakturering, löner, betalning av leveransfakturor). Vid behov täcker flera lärare upp. Sedan 2019 har LIMUS infört online-anmälan, men mycket görs fortfarande manuellt. Det personliga och individuella må ta mer tid – för oss är det också ett sätt att verkligen ta vara på varje elev.

LIMUS är auktoriserad som kommunal musikskoleaktör både i Lunds och Staffanstorps Kommun. Här får alla barn lika mycket subvention vilket gör att föräldrarna betalar samma låga egenavgift oberoende av vilken aktör de väljer. Självklart borde det vara så överallt. I Lund gäller musikchecken än så länge inte för alla åldersgrupper och tyvärr undantas också Suzukiundervisningen – som enbart subventioneras på Kulturskolan. Det finns lite kvar att göra…

Under tiden: ställ gärna krav på din privatlärare – för det gör vi!

Gabriele Katthän
– pianist, skolledare och VD
grundare av LIMUS januari 2010, grundare av Piano- och Stråksalongen 1997.
2022-08-05