Vad är LIMUS?

Vad är LIMUS?logga flagg A4b

LIMUS är en skjutspets för den nya branschen Privata Musikskolor i Sverige.
Här hittar du ett lokalt kulturföretag som tydligt positionerar sin verksamhet som utbildning.

Livslång musikglädje genom att musicera själv och tillsammans med andra!
Vi erbjuder dig ett stort utbud av lustfyllda progressiva musikutbildningar för alla åldrar.

Våra ledstjärnor är konstnärlig kompetens, pedagogiskt nytänkande, en levande
konsertverksamhet och möten som stöder just dina personliga mål.

Vi bidrar till dynamisk utveckling för musiklivets framtid utifrån ett professionellt
helhetsperspektiv. Att integrera det internationella perspektivet är viktigt.

Läs mer under Vision och Mål

LIMUS har drivits 2010-2017 som enskild firma utan vinstintresse. På grund av cancersjukdom har driftformen ändrats 2018 till AB.

I februari 2018 startade vi en insamling till cancerfonden – LIMUS: Musik för hela livet. En insamling som hittills (juli 2018) har samlat in 7 976 kr. Vi fortsätter under hösten 2018 för att nå målet 10 000 kr. I länken finns förklaringen om bakgrunden till just denna insamling.

Ägare av LIMUS AB sedan jan 2018 är Gabriele Katthän, Fredrik Schützer, Anna Socha och Mohan Zheng.
För oss innebär driftsformen yrkeskompetens och bejakande av direkt ansvar.

Ingen av oss har ett vinstintresse annat än att kunna livnära oss på vårt arbete och vår kompetens. Vi arbetar ytterst kostnadseffektivt för att klara våra stora utgifter: lärarnas löner, skatter (även 25% moms!) och hyror. Eventuellt överskott återinvesteras i skolan, oftast i ett nytt instrument eller reparationer.

LIMUS har f n ( juli 2018) 22 fast timanställda lärare och ca 370 elever i alla åldrar. Vi ger ca 6000 undervisningstimmar och ca 15 konserter per år.

Skolans administration delas mellan Gabriele (övergripande), Anna (Music Kindergarten) och Fredrik (Staffanstorp och stöd f Gabriele) Vid behov täcker andra lärare upp. Mycket på LIMUS görs manuellt,  inte med dyra datorprogram. Det personliga och individuella må ta mer tid – för oss är det ett också sätt att verkligen se varje elev.

I Staffanstorp är LIMUS auktoriserad som kommunal musikskoleaktör. Alla barn får lika mycket subvention oavsett vilken aktör de väljer. Självklart borde det vara så överallt. I Lund har kommunfullmäktige beslutat att införa en musikcheck redan i juni 2017.  Mer än ett år senare kämpar vissa partier fortfarande emot. Vi försöker ställa krav på Lunds politiker, men lätt är det inte.

Du kan istället ställa krav på din privatlärare – för det gör vi med!

Gabriele Katthän
– pianist, skolledare och VD
grundare av LIMUS januari 2010, grundare av Piano- och Stråksalongen 1997.
2018-07-22