Vad är LIMUS?

Vad är LIMUS?logga flagg A4b

LIMUS är en skjutspets för den nya branschen Privata Musikskolor i Sverige.
Här hittar du ett lokalt kulturföretag som tydligt positionerar sin verksamhet som utbildning.

Livslång musikglädje genom att musicera själv och tillsammans med andra!
Vi erbjuder dig ett stort utbud av lustfyllda progressiva musikutbildningar för alla åldrar.

Våra ledstjärnor är konstnärlig kompetens, pedagogiskt nytänkande, en levande
konsertverksamhet och möten som stöder just dina personliga mål.

Vi bidrar till dynamisk utveckling för musiklivets framtid utifrån ett professionellt
helhetsperspektiv. Att integrera det internationella perspektivet är viktigt.

Läs mer under Vision och Mål

LIMUS drivs som en enskild firma utan vinstintresse.
För oss innebär driftsformen yrkeskompetens och bejakande av direkt ansvar.
Eventuellt överskott återinvesteras i skolan.

I Staffanstorp är LIMUS auktoriserad som kommunal musikskoleaktör. Alla barn får lika
mycket subvention oavsett vilken aktör de väljer. I Lund diskuteras tanken.

Ställ krav på din privatlärare – det gör vi!

Gabriele Katthän
– pianist, skolledare och ägare
grundare av LIMUS januari 2010
2016-07-19