Music Kindergarten

Vår Music Kindergarten är vår linje “1”: LIMUS internationella småbarnsavdelning för barn 4-6 år i en liten grupp.

Scrolla ner om du vill läsa mer om våra olika inriktningarna:  Hej min fiol, Violin Kids, IPZ!, IPZ! international, Pianolek, Key Kids och Parents in tune.

Anmälan

Aktuella tider och grupper Music Kindergarten

Parents in tune-kurserna finns beskrivna här 

Vi tar små barn på allvar och låter dem möta utmärkta musiker och musikpedagoger. Kärlek till musiken finns i varje barn och den skall få växa tillsammans med oss.

Lekfullt och med stor fantasi varvar vi inslag av väl beprövade program för småbarn som Suzukis gehörsinlärning, olika färgmetoder, olika rytmikmetoder och material hämtat från svensk folkmusik. Lärarnas trygga kunskap och helhetssyn skapar plats för barnens spontanitet.  Varje grupp är annorlunda och utvecklar sin egen dynamik.

Fyllda med glädje, fantasi och inspiration tränar barnen viktiga byggstenar som lyssna-härma, samarbete, samspel, frasering, koordination och puls-och taktkänsla. De äldre får en första kontakt med noter och notvärden. Varje inriktning följer en egen kursplan som dessutom skiljer mellan de yngsta och de lite äldre barnen.

När det sjungs använder vi ofta solfège, en i hela världen beprövad metod för inre lyssnande och tonsäkerhet.

OBS!  Ditt barn behöver vara moget att  lämnas till läraren vid dörren. Föräldrar behöver stanna utanför huset, kan följa lektionen genom fönstret – eller fika på vår veranda 🙂 Inför varje kursstart mailar vi viktig information i ett välkomstmail och ber dig läsa den noga. Där står också lärarens telefonnummer. Kontakt med läraren: Vill du prata med ditt barns lärare så går det bra att bestämma en telefontid via sms eller mail. Respektera att lärarna för grupplektioner tyvärr INTE kan prata med dig precis före eller efter ditt barns lektion. Gruppsammansättning:  I våra små grupper lär vi känna alla barn ganska snabbt. Om läraren efter tredje lektionen känner sig tveksam till om ett barn kan tillgodogöra sig kursens innehåll så ber vi föräldern till ett rådgivande samtal. Det kan handla om social mognad (kunna lyssna, vänta på sin tur, ta anvisningar, inte störa andra barn), språklig förståelse eller andra behov. Samtalet är obligatoriskt för att barnet ska få fortsätta i gruppen alternativt få sina lektioner tillgodo på annat sätt.

Vi rekommenderar att man går om kurser i Music Kindergarten eller byter inriktning innan det är dags att gå vidare till linje 2. Ingen omgång är sig lik även om samma grundmaterial används hela tiden. Barn gillar upprepning och brukar växa enormt i den tryggheten som så småningom skapas i musikrummet.

A) Kurser som kräver eget instrument:

I Hej min fiol, fiolintroduktion samt i Pianolek, pianointroduktion får barnen  sin första kontakt med musikaliska grundbyggstenar och med respektive instrument. Vi startar direkt med basalt samspel. Lyssna- härma- spela ihop är grundpelarna i varje lektion.

Lite då och då sätter vi även Tvärflöjtsbarnen upp på schemat. Här använder vi oss av tvärflöjter med böjt munstycke.

Barnen blir introducerade i många typiska låtar på gehör som de så småningom lär sig att spela på sitt instrument. Våra lärare har klassisk bakgrund med ett brett perspektiv. För alla dessa kurser vill vi att man har ett eget instrument. Små fioler och tvärflöjter kan hyras av oss, för piano räcker ett keyboard, helst med anslagskänslighet.

Pianolek och Hej min fiol finns som internationell kurs (“Mixed”)  och heter då Key Kids resp Violin Kids. Här kan vi blanda svenska och engelska.  Barnen i dessa kurser har ofta ej svenska som modersmål och pratar flera språk i hemmet. Huvudspråket i dessa kurser är engelska.

B) Kurser där man inte behöver ha ett eget instrument:

The Instrument petting Zoo, IPZ! är vårt svar till alla nyfikna barn som vill lära känna olika instrument!

Under kursens gång introducerar vår lärare ett instrument från varje instrumentgrupp: olika rytminstrument, blåsinstrument, ukulele/gitarr, piano samt violin och cello (i samarbete med vår cellolärare Anna).

Här gäller det att lyssna hur det låter, känna hur det känns och titta hur man gör.

I undervisningen använder vi vår egen uppsättning av färgglada ukuleler, blockflöjter, tin whistles, våra pianon, klangstavar,  stråkinstrument och olika rytminstrument. Läraren har frihet att vinkla kursen efter de aktuella barnens intressen men varje instrumentgrupp prövas, minst under två lektioner per tolv-veckors-period. Barnen behöver inte ha ett eget instrument hemma.

IPZ! finns även som internationell kurs (“Mixed”)  Här kan vi blanda svenska och engelska.  Barnen i dessa kurser har ofta ej svenska som modersmål och pratar flera språk i hemmet.  Huvudspråket är engelska. Kursen är en av våra mest populära och kan dubbleras vid behov.

Instrument, generellt:  Vi rekommenderar att varje barn så småningom har ett eget instrument hemma. En ukulele eller en blockflöjt behöver inte vara dyrt. Vi förmedlar prisvärda pianon att hyra/hyrköpa. Direkt från oss kan man under en termin hyra en liten fiol eller en tvärflöjt för 600 kr/kurs.

Kostnader och anmälan: Varje kurs kostar 2160 kr inkl 25% moms per barn för 12 lektioner à 45 min. Avgiften betalas via faktura som skickas till er per post i samband med kursstarten.  Vi ser att barnen ofta väljer att gå om en kurs. Kom då ihåg att vi behöver en ny anmälan för varje ny kurs. Vi ger INTE platsgaranti för en ny kurs för barn som har varit med en gång utan tar in strikt efter anmälningsdatum.

Plats: Våra småbarnskurser ger vi på Helgeandsgatan 7. Där finns en veranda med tak för väntande föräldrar och ev väntande småsyskon i barnvagn 🙂 Inför varje kursstart får anmälda barn ett välkomstmail med utförlig information.

Tider, åldergrupper och undervisningsplatser: se Tider Music Kindergarten och Vuxenensembler

En kurs ges om minst 4 barn är anmälda. Du kan anmäla ditt barn för två kurser, ange då prioritet.
Anmälan

Fortsättare i 6 års åldern: En utmärkt fortsättning finns på vår mer progressiva, kontinuerliga  linje “2”, till exempel kurs 2a), 30 min individuellt. Från och med 7 år är barn i Lunds och Staffanstorps Kommun dessutom berättigade till musikchecken på LIMUS. Musikchecken ger samma låga egenavgift som på kommunala Kulturskolan.

Musiksagan om Giraffiolen och röda ukulelen: LIMUS har en egen musiksaga som har skrivits för de äldre barn som är inskrivna i Music Kindergarten. Sagan tränas på två söndagar och uppförs på måndag förmiddag för andra förskolebarn. 2022 spelades Musiksagan den 2 maj. Fina bilder kan du se här https://www.fotograf-norden.com/LIMUS-musiksaga Deltagandet i musiksagan  är gratis men föranmälan behövs. (Begränsat antal platser) 

 

 

© Gabriele Katthän, 2023-09-18