Testimonials

Sagt om LIMUS:

LIMUS är en musikskola som verkligen erbjuder musikutbildningar på alla nivåer, och på bästa sätt. Min dotter Signe har gått där sen sådär 14 år och hon har inte bara blivit en virtuos pianist utan även fått stora kunskaper i musikteori och i olika stilar inom den klassiska musiken. Lektioner där kan varmt rekommenderas! – Kent Olofsson, Prof. i komposition på Musikhögskolan i Malmö

Ytterst kompetenta, professionella och trevliga lärare, kurser och konsertverksamhet med ett väldigt pedagogiskt upplägg.” – Mareile Walter

“Undervisning med lust och glädje som inspirerar till fortsatt utveckling!” – Diana Olsson Naversten

“It has been a great experience for my children aged 8 and 12 to continue the music syllabus they started in England. We are very sad to be leaving them!  “ – Jane G

“Mycket bra lärare i fiol och fin gemenskap på skolan genom konserter och andra arrangemang. “ – Mia R

“Med eleven och musikglädjen i centrum!” – Elinor Schad

“Great experience with LIMUS, it’s fun, learning, most of all, great people in LIMUS!” – Jun Mi

“Engagerade och framstående lärare.” – Anders Weström

Du och ni på LIMUS är så inspirerande och det är en dröm att få komma och spela hos er!” – Ylva Persson

” .. Det har varit roligt att hon fick prova på, och skaffat sig kompisar där. Lektionerna har varit av bra kvalitet och läraren har varit pedagogisk. Förväntningar på kursen är uppnådda och Maria har lärt sig en del 😉 lika så jag som förälder som är icke musikalisk 😉 Tack för denna gång!” – Ruza Rajic.