Regler för medverkan vid konserter

Tio bud till dig som medverkar på en elevkonsert!

(in English below)

1.) Kom i god tid innan utsatt tid för gemensam uppvärmning/allspel. Räkna med att det tar tid att packa upp och stämma ditt instrument. Kommer du för sent kan det hända att du inte längre får spela. Programvärden avgör.
2.) Det är inte tillåtet att spela från lösa notblad. Sätt dem i en pärm eller klistra upp dem på lite papp. Helst ska du spela utantill eller från en egen notbok.
3.) Du ska kunna berätta för någon annan vad ditt stycke heter och vem som har skrivit det.
4.) Ditt instrument ska vara märkt på ett sätt så att du hittar det själv bland flera andra. Om du spelar ett stråkinstrument, så märk även din stråke.
5.) Uppackning av instrument inför en konsert görs på den platsen som din lärare/programvärden visar dig.
6.) Vi gör våra konserter för varandra och med varandra. Lyssna noga på de andra spelarnas bidrag.
7.) Du får inte springa omkring i salen medan någon spelar. Måste du gå på toa så gå ut när det är applåd och kom in när det är applåd.
8.) När du har spelat så bugar du och tackar för applåden. Sen sätter du dig tillbaka på din plats bland de andra spelarna.
9.) Det är absolut inte tillåtet att lämna konserten förrän sista spelaren har spelat. Vi är mycket stränga med den regeln. Bryts den kan det hända att du inte får vara med på nästa konsert.
Har man inte tid att vara med på hela konserten så ska man inte anmäla sig.
10.) När du går efter konserten så säg hejdå till din lärare/programvärden. Så vet vi att du har lämnat salen.
Ses och hörs på nästa konsert!
Gabriele & kollegorna

***

Ten rules for you who participate in one of our concerts:

1.) Show up in good time before the appointed time for rehearsal/warm-up. Keep in mind that unpacking and tuning your instrument also takes time. If you are too late, there is a risk that you may not participate. This is up to the concert host.
2.) It is not permitted to play from loose copies of sheet music. Put them in a folder or glue them to a piece of cardboard. Preferably, you play by heart our from your own music book.
3.) You should be able to tell someone else the name of your piece and who wrote it.
4.) Your instrument should be labeled, so that you can find it amongst other instruments. If you are playing a string instrument, also label your bow.
5.) Unpacking of your instrument before a concert: should be done on the place that your teacher or the concert host shows you.
6.) We are making these concerts for each other and with each other. Listen closely to the other players contributions.
7.) Do not run around in the concert hall when someone is playing. If you have to use the bathroom, leave during applause and come back in during applause.
8.) When you have finished playing, take a bow and thank the audienc for the applause. Then you take your seat again with the other players.
9.) It is absolutely forbidden to leave the concert before the last player has finished playing. We are very strict with this rule. If it is broken, there is a risk that you may not participate in the next concert. If you do not have the time to participate in the entire concert you should not apply for it.
10.) When you leave after the concert, say goodbye to your teacher and/or the concert host. So that we know that you have left the concert hall.

See you on the next concert!
Gabriele and the teachers