September 2010: Kulturnatten, Årets jubilarer Chopin, Schumann, Barber & att leva i nuet (bilder)