April 2011: Sona Pianoforte med Hugo von Horn och Axel Laurell (bilder)