April 2011: Sona Pianoforte med Young Academy: Hugo von Horn och Axel Laurell