April 2010: Sona Pianoforte med Young academy

Sona Pianoforte 10/ 4 2010
med elever från Young academy
Pianopedagog: Gabriele Katthän

Mohan spelar “Lowside Blues” av J MacGregor
Signe spelar “The little negro” av Debussy

Kristian Fogelquist spelar ur Fantasie i C-moll, BWV 906 av Bach

Sandra spelar “In the Groove” av M Cornick

Ada spelar “Never Vex a Tyrannosaurus Rex” av P Drayton

Simon spelar Andante ur Sonat i d-moll, BWV 964 av Bach

Jenny spelar Molto Appassionato ur Fantasie i H-moll, Op.11 av Stenhammar

Axel spelar Rondo Capriccioso, Op.14 av Mendelssohn

Hugo spelar Polonaise i A-dur, Op.40/1 av Chopin

Anne spelar “The Snow is Dancing” ur Children’s Corner, Debussy

Mohan spelar Allegro di molto ur Sonate B-dur Hob16/41, Haydn

Fredrik spelar första satsen ur Bartóks Suite för piano

Mohan spelar “Lowside Blues” av J MacGregor:
[flashvideo file=mohan2.flv /]

Signe spelar “The little negro” av Debussy:
[flashvideo file=signe.flv /]

Kristian Fogelquist spelar Fantasie i C-moll, BWV 906 av Bach:
[flashvideo file=kristian.flv /]

Sandra spelar “In the Groove” av M Cornick:
[flashvideo file=sandra.flv /]

Ada spelar “Never Vex a Tyrannosaurus Rex” av P Drayton:
[flashvideo file=ada.flv /]

Simon spelar Andante ur Sonat i d-moll, BWV 964 av Bach:
[flashvideo file=simon.flv /]

Jenny spelar Molto Appassionato ur Fantasie i H-moll, Op.11 av Stenhammar:
[flashvideo file=jenny.flv /]

Axel spelar Rondo Capriccioso, Op.14 av Mendelssohn:
[flashvideo file=axel.flv /]

Hugo spelar Polonaise i A-dur, Op.40/1 av Chopin:
[flashvideo file=hugo.flv /]

Anne spelar “The Snow is Dancing” ur Children’s Corner, Debussy:
[flashvideo file=anne.flv /]

Mohan spelar Allegro di molto ur Sonate B-dur Hob16/41, Haydn:
[flashvideo file=mohan.flv /]

Fredrik spelar första satsen ur Bartóks Suite för piano:
[flashvideo file=fredrik.flv /]