Agneta Bengtsson

Agneta är född och uppvuxen i Vänersborg. Hon utbildade sig till flöjtist vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn och vid Musikkonservatoriet i Paris hos Alain Marion. Sedan många år arbetar hon som soloflöjtist i Danmarks Underholdningsorkester och har då medverkat vid ett stort antal konserter för TV, radio och CD-inspelningar. Är även mycket aktiv som frilansmusiker.

Med Agneta får LIMUS en flöjtlärare som har spelat ihop med artister som James Galway, Auréle Nicolet, Barbara Hendricks, Kiri Te Kanawa och med guldkorn i pop-rock-jazz-genrerna.

Agneta har ett speciellt intresse för att utveckla en vacker flöjtklang. Nyfikenhet, fantasi, insikt och pedagogiska byggstenar är viktiga redskap i hennes undervisning. Eleven står alltid i centrum och får gärna påverka undervisningen i musikval och inriktning.

Agneta har de senaste 5 åren undervisat på Kristianstads kommunala Musikskola och på Windcorps i Malmö. För LIMUS ställer hon två undervisningsdagar i veckan till förfogande och öppnar därmed upp för en växande flöjtklass.

Som avkoppling tycker hon om Hot Yoga och matlagning som ger henne utlopp för fantasi och kreativitet – som för den delen även lyser i musiken hon skriver själv.

Agneta undervisar på svenska, danska, engelska och i viss mån serbiska.

För mycket unga flöjtister där armarna inte räcker helt än, tillhandahåller LIMUS flöjter med böjda munstycken som kan hyras en termin.