Jan 2018: Workshop för stråkar med Lars Jöneteg

27 januari 2018
Möllegatan 8, Lund
Gästlärare: Lars Jöneteg
Workshops för elever och fortbildning för lärare

Glimtar från Workshop för stråkar med Lars Jöneteg 1:

Glimtar från Workshop för stråkar med Lars Jöneteg 2:

Glimtar från Workshop för stråkar med Lars Jöneteg 3: