Vår skola

LIMUS är en privat musikskola som drivs av sina lärare med gemensamt ägande och gemensamt ansvarstagande. Skolan kännetecknas av ett musikpedagogisk helhetssyn där olika linjer dels bygger på varandra och dels kompletterar varandra. Här hittar du både bredd och spets med flytande övergångar. Scrolla ner för en översikt över linjerna.

Alla våra elever, om privatelev, musikcheckselev eller vuxen elev har möjlighet att  varva kontinuerlig individuell undervisning med ensemblelektioner. Vi har 25 års erfarenhet att knyta ihop det individuella som utformas efter varje elevs behov med det gemensamma, att känna sig som en del av en helhet. Det är inte bara musiken vi tänker på när vi arbetar med detta.

Vår framgångsrika inriktning är klassisk/allround/internationell i kombination med många elevkonserter och spännande konstnärliga crossovers. Vi är nyfikna och förnyas ständigt.

Som elev har du access till en professionell helhet, vilken ålder och nivå du än befinner dig på. Vi tar löpande in nya elever på alla linjer. På skolloven ordnar vi olika sorters läger (musikcheck, ABRSM) och mellan mai och augusti kan du få flexibel undervisning med våra sommarklippkort.

Anmälan

LIMUS linje ett Music Kindergarten, riktar sig till barn 4-6 år och erbjuder en lekfull introduktion i musik och hur det går till när man lär sig  spela instrument. Kurserna är upplagda på 12 veckor i en liten grupp. Många barn går flera kurser efter varandra och väljer sedan att gå vidare till linje två.

De äldre barnen får varje år kostnadsfritt medverka i att uppföra vår Musiksaga för inbjudna förskolegrupper. För många blir detta en kick-off för att vilja lära sig mera.

LIMUS linje två Att växa med musiken, riktar sig till barn och ungdomar 6- 20 år som vill lära sig spela ett instrument eller sjunga. Kurserna är kontinuerliga och progressiva.

Vill man upptäcka olika instrument innan man bestämmer sig så erbjuder vi Instrumentkarusellen för 7- 8 åringar. Läs mer här.

På vår linje 2 står individuell undervisning i fokus. Ensemblespel ingår och varje termin bildar vi mindre och större ensembler som delar spelglädje och utvecklas tillsammans.

Deltagande i konsert, aktiv eller passiv, solistisk eller i ensemble, ingår kostnadsfritt i kursavgiften.

För eleverna på linje två arrangeras varje år ett eller flera projekt. Deltagande är frivilligt mot en liten avgift. Vartannat år firar vi t ex Bachs födelsedag. Till dessa projekt bjuder vi ibland in gästlärare.

Även musikcheckselever går på vår linje två. Med musikcheck får unga samma låga egenavgift som på Kulturskolan. I Lunds kommun gäller detta fn barn födda 2010 – 2016.  Anmälan görs via Lunds musikcheck. Välj LIMUS som aktör.  Barn skrivna i Staffanstorps kommun är välkomna att anmäla sig via Staffanstorps musikcheck . I Staffanstorp gäller musikchecken åldrarna 7-20 år. En musikcheck gäller inte bara en termin utan fortsätter kontinuerligt så länge man bor i rätt kommun.

På vår linje två finns en speciallinje, Young Academy som inte är åldersbegränsad. Här samlas elever med specialintresse som vill utvecklas i snabbare takt. Många väljer att arbeta mot milstolpar som internationella certifieringar enligt ABRSM. Young Academy är yrkesförberedande och många av våra elever studerar idag på en av landets Musikhögskolor eller arbetar inom musikbranschen.

LIMUS linje tre Mindfulness in Music, riktar sig till vuxna som vill lägga upp sina lektioner med större flexibilitet. Utifrån ett 10-klippkort som gäller 6 månader bestämmer man individuellt träff med sin lärare. Vi uppmuntrar även våra vuxna elever till samspel och inte sällan används ett ”klipp” för en gemensam lektion.259

LIMUS linje 4 kompletterar utbildningen i linje 2 med olika kurser i små grupper upplagda på 5, 12 eller 20 lektioner. Här finns t ex läsårskursen i musikteori och gehör. Siktar eleven på ett internationellt certifikat enligt ABRSM i musikteori så är denna kurs obligatorisk. Här finns också Instrumentkarusellen för alla som vill prova olika instrument och kursen “Röstnavigatorn” för dig som vill lära känna sin sångröst. Oboister kan lära sig rörmakeri i en kurs på 5ggr 100 min.

LIMUS linje 5 är valet för dig som inte vill gå en hel kurs, eller vill ge bort en lektion som present, eller har ett barn som vill prova på. Vi låter barn prova 20 min utan kostnad.

LIMUS linje 6 riktar sig till alla från 15 år uppåt som vill komplettera eller kanske enbart sikta på ensemblespel. Som privat skola har vi möjlighet att erbjuda flexibla lösningar. Det mest vanliga är att minst fyra personer spelar fem eller fler gånger i en fast konstellation.

Välkommen du också!