Alexandra Brorsson

Den klassiska musiken ligger AlexaLimus Alexandra Brorssonndra varmt om hjärtat.

Samtidigt har hon växt upp som en sann musikant, öppen för många olika stilar. Redan under skoltiden i Karlshamn spelade hon fiol, dragspel, piano och sjöng. Med en musicerande syster och en musicerande far i familjen spred sig musiken som ringar på vattnet.

För Alexandra blev nästa steg S:t Sigfrids folkhögskola där hon studerade klassiskt violinspel. Därefter studerade hon under 5 år till musiklärare på Musikhögskolan i Malmö, med violin som huvudinstrument. Hennes lärare har bl.a. varit W.Szymczynska och J.Svensson som båda har rekommenderat henne varmt till LIMUS.

Alexandra präglas av nyfikenhet och spelglädje. I samband med med sina studier har hon deltagit i kurser för folkmusik, jazz och barockinterpretation och spelat i både Musikhögskolans kammarorkester och Cappella Lundensis.
Undervisningserfarenhet har hon samlat på praktik både på kulturskolor, grund- och gymnasieskolor.

Alexandra berättar eftertänksamt att hon som lärare utgår ifrån Montessoris pedagogik med en stor respekt för barnens individualitet. Samtidigt betonar hon vikten av god förevisning, dvs att hon som lärare är mån om att vara en bra klanglig och musikalisk förebild för eleven.

På LIMUS undervisar Alexandra fiol på måndagar och tisdagar, både barn och vuxna samt kursen ” Hej min fiol” för barn 5-6 år. Hennes inriktning i undervisning är både klassiskt och folkmusik, så räkna med att hon kompar dig på fiol, piano eller dragspel.

Undervisningsspråk svenska och engelska.