2014: Blandade videoklipp

Axel Borgqvist spelar Allegro C-dur (Bartók) och Gavotte G-dur (Bach):

(urval från konsert i Helgeandskyrkan 25/1 2014)

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Signe Olofsson spelar Mendelssohn – Rondo Capriccioso:

(urval från konsert i Helgeandskyrkan 8/2 2014)

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

 Mariko Hallerdt spelar Ravel – Jeux D’eau:

(från lärarkonserten på Palaestra et Odeum 28/2 2014)

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt