Okt 2013: 4 Miniporträtt från Young Academy

Eftersom Fredrik hade sina fyra sommarkonserter och Mohan och Signe kommer att ha sina solokvällar i början på 2014 fick 5 elever lite extra tid under höstlovet.
Så här långt kom de på sin resa som är långt ifrån slut.
Lärare till alla är Gabriele Katthän.

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt