September 2012: Pianogehör! Workshop med Åse Söderquist Spering