Gabriele Katthän

Hier geht´s zum Vortrag 11 Mai 2024 EPTA Deutschland

Gabriele skolades in tidigt och tog studenten med knappt fyllda 17 år. Hon studerade ett år musikvetenskap och konsthistoria i Göttingen och flyttade med 18 år till Västberlins smältdegel av avantgarde och kulturhistoria.

Gabriele är utbildad och examinerad pianopedagog och konsertpianist med fördjupning i cembalo, barockinterpretation och klassisk improvisation. Hon studerade piano på Hochschule der Künste i Berlin hos den framstående pianisten och pedagogen Professor Ingeborg Wunder och cembalo hos Professorerna Bradford Tracey och Mitzi Meyerson. Under flera decennier har Gabriele varit aktiv musiker, särskilt inom kammarmusik, har spelat som utvald ung solist i Berliner Philharmonie och blev bl a inspelad för “Berliner Rundfunk”.  1989 lockade kärleken henne till Lund. Sedan dess har hon byggt upp ett stort nätverk bland aktiva musiker och framgångsrika pedagoger. Hon är medlem i EPTA (European Teachers Association) och under flera år engagerat sig som ordförande för Svenska Pianopedagogförbundet (SPPF), avdelning syd, och som styrelsemedlem i landsstyrelsen. Hon har flitigt spelat/föreläst/undervisat på symposier och fortbildningar. 2001 introducerade hon internationella nivåcertifieringar enligt ABRSM och fram till 2022 har hon årligen varit värdinna när engelska examinatorer kom till Lund. Läs mer om detta här Under många år har hon också arbetat som handledare för blivande pianopedagoger inom den klassiska genren på Musikhögskolan i Malmö.

Redan på 90-talet insåg Gabriele att den musikaliska grundutbildningen i musik i Sverige behövde förstärkning. Det var tydligt att svagheter i grundutbildningen påverkade både den högre utbildningen och amatörsektorn. Hon förutspådde att tillgång till det klassiska musikarvet, genom eget spel eller aktivt lyssnande snabbt skulle smalnas av om inte unga kunde få en gedigen utbildning på sin fritid. Outtröttligt varnade hon för en utarmning av hela musiklivet, både innehållsmässigt och ekonomiskt. Hon fann att samhällets stora investeringar som gjordes i de kommunala kulturskolornas korta individuella lektioner skulle kunna användas effektivare. För skatte- och subventionspolitiken var politiska ideologier viktigare än konstnärlig-pedagogiska mål. Hon såg, inte minst genom att följa studenternas väg in på arbetsmarknaden, en borttynande yrkeskår i en syrefattig kulturbransch. Allt skulle gå snabbt och vara enkelt. Konstnärlig kompetens devalverades till förmån av massproduktion och likriktning. Medveten om hennes yrkesgrupps betydelse för hela samhället tog hon sig an uppgiften att utveckla en arbetsplats utifrån ämnesfokus. Samtidigt bestämde hon sig att för skapa en spjutspets för en modern musikskola som skulle ge unga möjlighet att växa.

Gabriele startade LIMUS Musikskola som en fristående privatskola med internationell inriktning  i januari 2010. ” Att växa med musiken” döpte hon huvudlinjen till. Hennes musikaliska och pedagogiska erfarenheter från tolv år med Piano- och Stråksalongen som hon startat och byggt upp sedan 1997, sex års tjänst på Kulturskolan i Lund, tio års tjänst på Musikhögskolan i Malmö, ett års undervisning på estetiska linjen på Spyken och flera års undervisning och ämnesledning på Musikschule Berlin-Steglitz under den karismatiska ledaren Rüdiger Trantow hade konsekvent lett fram till upplägget av LIMUS Musikskola. En musikskola som förenar kunskap och utbildning med ett konstnärligt helhetsperspektiv.

Gabriele blev cancersjuk 2014 och opererades med påföljande cellgiftbehandlingar under flera omgångar. Den senaste cancern, bröstcancern, dök upp 2019 och bekämpades framgångsrikt precis innan Coronaåren. 2018 delade hon upp skolans ägande mellan sig och tre före detta elever, yrkesutbildade kollegor sedan länge, och bytte organisationsform till AB. Den snabbt växande skolan (2010: 70 elever, 2023: 600 elever) vilar sedan dess på en trygg fördelning av flera ansvariga.

Gabriele är en hängiven pedagog, vars elever under många år har fått priser, utmärkelser och stipendier för sitt fantasifulla och tekniskt medvetna spel. Hennes förmåga att snabbt kunna zooma in och zooma ut i kombination med en musikers dedikation är en styrka i undervisningen och den utmärker henne som den entreprenör och företagsledare hon har valt att bli.

Tillsammans med sin fd elev och yrkesutbildade kollega Fredrik Schützer och många elevföräldrar var Gabriele under ett helt decennium aktivist för att Lund skulle införa en musikcheck som ger unga valfrihet att kunna välja auktoriserad musikskola utan ekonomisk styrning. Subventionen skulle följa med barnet till valfri musikskola – en politisk knäckfråga: var man beredd att släppa kontrollen över ungas musikutbildning på fritiden och hålla sig på en armlängds avstånd? Gabriele och hennes team bjöd politiker på möten, gjorde opinion, samlade underskrifter och resonerade oförtrutet. När musikchecken äntligen infördes 2019 försvann kön av över 1000 unga till Kulturskolans subventionerade platser på bara några månader. Likaså försvann den “svarta marknaden” för privatlektioner utan beskattning. Nuförtiden har flera musikskolor startats upp i Lund och utbudet för unga har breddats betydligt. Varje år skapas det mer och mer acceptans för att olika musikskolor och olika metoder måste ges jämlika ekonomiska förutsättningar för att kunna berika kulturlivet. En utveckling mot mer samhällsnytta som Gabriele drev med dedikation.

Som konstnärlig ledare för LIMUS Musikskolas konsertverksamhet har Gabriele konsekvent byggt upp flera linjer bestående av årligt återkommande familjekonserter som Nikolauskonserter, Musikfesten i Maj och Ensemblekonserter i kombination med återkommande temainrikningar som Pappa Bachs födelsedag, LIMUS Contemporary, Kvinnliga tonsättare och Musiksagan för förskolebarn samt LIMUS LIVE, en serie med gemensamma experiment kring interaktion. Hon älskar att designa spännande programpunkter till årets Kulturnatt, såväl som att ta vara på crossovers med rytmik, body percussion, bild, poesi och dans. En konsertverksamhet där unga får stå på scen, sida vid sida med professionella, träna sig konsekvent  i interaktion med en vuxen publik och lär sig fokusera på ett mål ger verktyg för livet. På Gabrieles initiativ startar de flesta konserter med allspel på gehör som skapar en gemensam plattform. 2022 arrangerade LIMUS Musikskola under Gabrieles ledning inte mindre än 47 konserter som nådde nästan 4000 personer. Konsertverksamheten är så etablerad och växande att Gabriele har börjat resonera med Lunds Kommun om att dela det ekonomiska ansvaret.

Gabriele bor i ett litet radhus i utkanten av Södra Sandby. På promenader i nära Skrylle- området föds många kreativa idéer, inte sällan till nyskapade verk av tonsättar-vänner som Staffan Storm och Johan-Magnus Sjöberg, arrangemang av befintliga verk för att passa skolans olika ensembler eller nya projekt. En annan fritidssyssla är att fotografera och skapa affischer.

Tycker om: samvaro mellan olika generationer, sina kollegor, naturen, arbetsro, fåglar, gemensamma mål, konstruktiva dialoger och choklad.

Tycker inte om: när bilen är sönder, att behöva prata med någon som inte är hemma, revirtänkande, sniglar, 25% moms på privatlektioner, när vuxna underskattar barn.

Motto: Det finns alltid något att vara glad för!

Undervisningsspråk: Svenska, engelska och tyska. Undervisar även på helger.

Intervju med Gabriele i IAWM Journal hösten 2020: “Redesigning Private Music School Education in Sweden: Gabriele Katthän on Challenges and Strategies”. Se hela tidsskriften här.

Tidningsartikel dec 2023: Föräldrar vädjar om hjälp till att utveckla unik konsertverksamhet

Tidningsartikel till 50-årsdagen 2010: Musiken fyller hennes liv

Tidiningsartikel till 60-årsdagen 2020: Någon måste våga tänka tvärtom

Tidningsartikel om LIMUS i Staffanstorp

Youtube-tips: From the Clavichord to the Modern Piano, del 1 och del 2

Showreel Dorotea Katthän

Dorotea Katthän 2016