Kulturnatten 2022: Fiolfrossa

Fiolfrossa med hela stråkfamiljen
Helgeandsgatan 7, Lund: Clara Schumann-salen
Ledning: Alexandra Brorsson
Program här