Carina Norlander

Carina kommer ursprungligen från Sankt Olof på Österlen. Hon utbildade sig på musikerlinjen, med blockflöjt som huvudinstrument på Göteborgs Musikhögskola. Efter sin musikerexamen studerade hon under två år vidare inom barockinterpretation. Hon har flitigt konserterat med många olika ensembler, bland annat med Trillo- ti som vann flera priser och utmärkelser. Carina spelar blockflöjtsfamiljens alla storlekar och är hemma i den omfattande blockflöjtsrepertoaren, både från medeltiden och barocktiden fram till nutiden. Därtill brinner hon för folkmusik från olika länder.

Carina har undervisat blockflöjt, barockensemble och medeltidsensemble runtom på musikskolor i Skåne och på Estetiska program bl a i Malmö. Om sin undervisning säger hon: “Blockflöjten, om man lär sig spela på rätt sätt, är själens direkta förlängning. Inget annat instrument överför så ärligt och omedelbart känslor och stämningar. För mig känns det underbart att få lära ut en god teknik och en vacker klang redan från första lektion. Jag ser det stora i det lilla, att en gedigen kunskap om musikens grundbyggstenar kan öppna ett helt universum av musik för blockflöjt. ”

Just nu arbetar Carina som kantor i Södra Sandby Församling där hon utöver orgel och piano tjänstgör med musik på sina blockflöjter och sin gotiska medelstidsharpa.

Detta arbete kombinerar hon med en handfull elever på LIMUS Musikskola.

Undervisningsspråk: svenska och engelska.