Ann- Krestin Vernersson, professor emerita

“Rytmik äger rum i musik”, “Ord och rörelse skapar rum”, “Rytmikpedagogikens nödvändighet”, heter några av de många böcker som Ann- Krestin Vernersson har gett ut. Under 40 år har hon varit lärarutbildare och kursledare för Rytmikpedagogutbildningen på Musikhögskolan i Malmö.

Hennes arbete kännetecknas av en ständig dialog mellan olika konstnärliga uttryck, mellan rörelse och musik, mellan pedagogik och konstnärlig verksamhet. För Ann- Krestin har allt detta ägt rum på en rad olika nivåer: alltifrån små barn till äldre vuxna, från förskola till universitetsnivå.

Mellan Ann- Krestin och LIMUS Musikskola har det under många år växt fram ett värdefullt samarbete som började med mentorskap och fortbildning för enskilda lärare. Snart utökades detta till inspirerande fortbildningsdagar för hela lärarkollegiet. Som ringar på vattnet spred sig rytmikpedagogikens möjligheter – särskilt inom den dagliga instrumentundervisningen.

Många av skolans musikcheckselever har fått träffa Ann- Krestin i projektform: musikläger som alltid varit en oförglömlig upplevelse av hur musik, rytm, fantasi och rörelse hänger ihop. Att bygga in notläsning och konkret kunskap, att skriva ner egna kompositioner och utveckla aktivt lyssnande – här är Ann- Krestin mästarnas mästare.

Många unga och föräldrar kommer ihåg gestaltningen av Beethovens “Für Elise” med hjälp av stora rockringar. En klassiker även för kommande konserter.

 

Under hösten 2022 har Ann- Krestin gått in i en ny roll att med egna elever i Music Kindergarten och Instrumentkarusellen kontinuerligt bygga den bästa tänkbara starten i ett liv med musik.

Ann- Krestin är även bildkonstnär, illustratör och matte till Sula, en storpudelflicka som älskar allt som rör sig.