Teresa Stasiak

Teresa är född och uppvuxen i Veberöd utanför Lund med polsktalande föräldrar. Musiken har alltid varit en stor del i familjen, där alla spelar ett eller två instrument på professionell nivå.

Under gymnasietiden gick hon estetisk inriktning med enskilda lektioner i både piano och fiol. Därefter studerade hon på en musikhögskola i Polen som resulterade i en magistertitel och en äkta make som hon tog med sig för att bosätta sig i Sverige 🙂

Teresa har en bred erfarenhet av att undervisa både i klassundervisning som musiklärare i Sjöbo, på musikförskolan Tvärflöjten i Lund och frivillig individuell undervisning i piano efter skoltid.

I anställningsintervjun säger hon att det är en dröm som uppfylls att få dela med sig av sin erfarenhet. Hon startar höstterminen 2022 och kommer undervisa i Lund samt komplettera vårt lärarteam i Torna Hällestad.
Undervisningsspråk: svenska, engelska och polska.