Terminstider och undervisningsveckor

LIMUS – latest information regarding the corona virus (updated 6th of January 2021)

Vårterminen 2021:

Linje 1: Music Kindergarten Kursen som startade v 48 fortsätter till v 7. Nästa kursomgång startar v 10. Löpande intagning i mån av plats fram tills en vecka efter kursstarten.

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Ingen schemaläggning förutom för nya elever.
Meddela din lärare innan jul om du vill ändra på din speltid. Första undervisningsvecka: v 2
Undervisningsveckor: v 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Varav gruppveckor: v 11, 12 och 16 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 18,19
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner v 18, 19
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 7, 8 och 13

Covid 19: Skulle Lunds Kommun besluta om stängning av grundskolorna, så förbehåller vi oss rätten att flytta undervisningsveckor till slutet av vårterminen.

Under terminen går det alltid bra att fråga efter restplatser till reducerat pris.
Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka, alternativ ges som digital lektion. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren.

Våra elever på linje 2 ( gäller ej musikcheckselever) kan ta igen 2 lektioner per termin ( “flexlektioner) under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna Dessa lektioner kan ges på annan tid e. ö med läraren. Covid-19: De två två flexlektionerna kan även användas som digitala lektioner men måste då ligga på schemalagt lektionstid. Även musikcheckselever ges nu möjlighet att flexa 2 lektioner till digitala lektioner. ( 2021-01-06) Minst 24 tim innan den reguljära lektionstiden måste läraren få besked om bytet till digital lektion.

Musicera mera i sommar 2021:
Sommarklippkort v 20-32

Höstterminen 2021

Linje 1: Music Kindergarten Start v 36 och v 47 (!). Löpande intagning i mån av plats fram tills en vecka efter kursstarten. Kursen som startar v 47 sträcker sig till v 7 – 2022

Linje 2: Att växa med musiken, tillsvidarekurser för barn och ungdomar:
Schemaläggning för inskrivna elever: 19 och 20 aug.
Undervisningsveckor: v 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46,47, 48.
Varav gruppveckor: v 42, 47, 48 eller enligt lärarens info.
Reservveckor: v 49, 50
OBS! Elever med musikcheck har reguljära lektioner även v 49 och 50.
Ej reguljär undervisning på linje 2: v 39 och 44

Konserter: se konsertkalendern.

Linje 3 – 6: Klippkort, Maxflex mm: fortlöpande start hela året.

OBS! Vid sjukdom eller förhinder från lärarens sida kan undervisning inom terminskurserna undantagsvis flexas till en ej reguljär vecka. Håll därför koll på information i elevens kontaktbok resp mailkontakt av läraren.

Våra elever på linje 2 utan musikcheck kan ta igen 2 lektioner per termin ( “flexlektioner) under förutsättning att återbud har skett enligt reglerna. Elever på linje 2 med musikcheck kan tyvärr inte ta igen missade lektioner – så är Lunds Kommuns regler.