Musiklära, gehör, practical musicianship

Anmälan

Accelerando: musiklära, gehör, practical musicianship

Musikglädje genom kunskap.
Vi kallar kurserna Accelerando. En term som betyder att speltempot ökar.

Du upptäcker musikens hemligheter. Lyssnar mera. Spelar och sjunger efter noter, skriver egen musik, lär dig leda ditt eget band.

20 tillfällen på 50 min i liten grupp.
Pris 2400 kr + arbetsbok (ca 90 kr) + ev avgift till extern examination (380 kr och uppåt)
Vi ordnar provtillfälle utan extra kostnad.

Utifrån elevernas nivå och ålder bildar vi små grupper som kallas till schemaläggningsmöte. Där bestämmer vi kursdagar- och tider, delar ut kursmaterial och startar upp arbetet.

Vi arbetar med fem progressiva nivåer och hjälper dig hitta rätt.
Grundkursen passar alla åldrar från 9 år uppåt.

Dessa kurser används med fördel om man vill söka in till grundskolans musiklinje eller till musikgymnasier. Elever från estetiska linjen kommer gärna till oss för att befästa det de lärt sig, ofta i kombination med piano- ackordspel.
I gehörsdelen tränar vi på byggstenarna som behövs för de praktiska proven med instrument inom ABRSM.
Inom practical musicianship arbetar vi med allt som behövs för att spela ihop med andra.
För sökning inför musikhögskolan/folkhögskola kan du behöva vår Preparandkurs som går i snabbare takt.

Mer om mål och innehåll.
Anmälan
Personlig rådgivning: fredrik.limus@lundsmusiksalong.se

Crash Course musiklära, vuxna:

2 ggr 110 min individuell lektion + ca 70 min eget arbete mellan lektionerna.
Lär dig läsa noter och rytmer, lär känna de viktigaste ackorden och
musiktermerna och ta tillfället i akt att fråga allt du undrat om sen länge.

Pris: 3200kr inkl moms

Två lektioner placeras två dagar efter varandra, helg eller enligt överenskommelse.
Löpande kursstart, även under sommaren. VÄNNER? Du kan ta med upp till 2
vänner utan extra kostnad. Du är betalansvarig för hela gruppen.

© Gabriele Katthän