Veronica Giraldo

Veronica föddes i Bogotá, Colombia. Sedan hon var liten har hon varit omgiven av musik och började spela piano vid fem års ålder. Hon studerade klassiskt piano på Pointificia Universidad Javeriana i Bogotá för Sergei Stichkov och senare i Paris, vid L’Ecole Normale de Musique och le conservatoire municipale Jean-Philippe Rameau Municipal för Ester Pineda.

Hon kom till Sverige för åtta år sedan och har arbetat som pianolärare i fem år på olika kultorskolor och musikskolor runt om i Skåne. Hon brinner för att arbeta som pianolärare: utforska och upptäcka varje elevs musikaliska intressen, hjälpa dem att hitta produktiva studiemetoder och stärka deras passion för musik.

Förutom att arbeta som lärare älskar Veronica att studera. Sedan hon kom till Sverige har hon avslutat en utbildning i lingvistik och semiotik och läser också en masters i interaktiv design på Malmö Universitet. Hon gillar också att läsa, måla, resa och klättra!

Undervisningsspråk: svenska, engelska, franska och spanska.

***

Verónica nació en Bogotá, Colombia. Desde pequeña ha estado rodeada de música, y empezó a tocar piano a los cinco años. Estudió piano clásico en la Pointificia Universidad Javeriana en Bogotá con Sergei Stichkov y después en Paris, en L’Ecole Normale de Musique y el Conservatorio municipal Jean-Philippe Rameau con Ester Pineda.

Vino a Suecia hace ocho años, de los cuales lleva cinco años trabajando como profesora de piano en diferentes kultorskolor y escuelas de música en Skåne. Le apasiona trabajar como profesora de piano: explorar y descubrir los intereses musicales de cada alumno, ayudarlos a encontrar métodos productivos de estudio y a fortalecer su pasión por la música.

A parte de trabajar como profesora, a Verónica le encanta estudiar. Desde que vino a Suecia ha completado su educación en lingüística y semiótica y también cursa un máster en diseño interactivo en Malmö. También le gusta leer, pintar, viajar y escalar!