Rachel Wieser

Rachel växte upp i Liechtenstein som det äldsta av fyra syskon. Fem år gammal fick hon sin första fiollektion och efter den stod det klart att hon skulle bli violinist. Många år senare tog hon konsertexamen och examen i pedagogik på Hochschule der Künste i Bern och fortsatte sedan till Guildhall School of Music & Drama i London där hon tog sin Master of Music in Performance.

Eftersom det alltid kändes angeläget för henne att även kunna undervisa unga barn på ett kvalificerat sätt utbildade hon sig även till Suzukilärare där hon examinerades upp till nivå 4. På internationella kurser med Mimi Zweig, Kerstin Wartberg, Helen Brunner och Koen Rens fick hon ytterligare pedagogisk inspiration.

Rachel har undervisat många år på en musikskola i Schweiz, samtidigt som hon konserterade som solist, kammarmusiker och orkestermusiker. Hon ledde en kvinnokör och engagerade sig i flera projekt med musikteater, bland annat spelade hon personen Clara Schumann.

I sin undervisning ser hon främst möjligheten att ge eleven individuell växtkraft. Glädje till musiken och en god relation med eleven står i centrum, samtidigt som arbetet med teknik byggs upp lekfullt och på ett väl planerat sätt. Suzukimetoden lämpar sig bra för tidig start från och med 4 år uppåt. I lektionerna med de yngsta eleverna integreras föräldrarna och de agerar också som övningspartner hemma. Som i all undervisning kompletteras individuella lektioner med grupplektioner. Rachel undervisar både fiol och altfiol.

Sedan 2019 bor Rachel med man, dotter och hund i Sverige. Hon tycker om att promenera, laga mat, sticka och läsa.

Undervisningsspråk: Svenska, engelska, tyska och spanska

***

Aufgewachsen in Liechtenstein, als Älteste von vier Geschwistern, erhielt Rachel mit 5 Jahren ihren ersten Violinunterricht. Von da an war es klar, dass sie Violinistin werden wollte. Viele Jahre später machte sie an der Hochschule der Künste in Bern ihren Abschluss in Performance und Pedagogik. Weitere Studien in London, an der Guildhall School of Drama & Music, schloss sie mit dem Master of Music in Performance ab. Da es ihr am Herzen lag, auch jüngere Schüler angemessen unterrichten zu können, absolvierte sie ausserdem eine Ausbildung zur Suzukilehrerin bis zum 4. Grad. Auf internationalen Kursen mit Mimi Zweig, Kerstin Wartberg, Helen Brunner und Koen Rens fand sie weitere pedagogische Inspiration.

Rachel hat viele Jahre an einer Musikschule in der Schweiz unterrichtet und gleichzeitig mit einer regen Konzerttätigkeit als Solistin, Kammermusikerin und Ochestermusikerin. Sie leitete einen Frauenchor och engagierte sich bei Musiktheaterproduktionen, u a spielte sie die Person Clara Schumann.

In ihrem Unterricht ist Rachel eine individuelle Förderung des Schülers wichtig, die Freude and der Musik und die Beziehung zum Schüler stehen dabei im Mittelpunkt. Ein spielerisch vermittelter Technikaufbau führt bei den Kindern zum Erfolgserlebnis. Im Suzukiunterricht ist früher Anfang schon ab 4 Jahren möglich. Die Eltern werden dabei in den Lernprozess auch als Überpartner zu Hause miteinbezogen. Wie in allen Kursen ergänzen auch im Suzukiunterricht Gruppenstunden den Einzelunterricht.  Rachel unterrichtet sowohl Violine als auch Bratsche.

Seit 2019 wohnt Rachel mit Mann, Tochter und Hund in Schweden. Sie macht gerne Spaziergänge, kocht, strickt und liest.

Unterrichtssprachen: Schwedisch, Englisch, Deutsch, Spanish.